Жртве у Срему 1941–1945, I-II

Жртве у Срему 1941–1945 прва књига А-Љ

Главни и одговорни уредник
Др Небојша Кузмановић

Уредник
Др Милан Кољанин

Рецензенти
Др Милан Терзић
Др Радмила Радић

Дизајн и прелом
Татјана Цавнић

Рад на пројекту Жртве у Срему 1941–1945. отпочет је у Архиву Војводине крајем 2019. године, уз подршку Покрајинске владе АП Војводине. Основни циљ пројекта је да се постојећи пописи жртава усагласе и допуне, да бисмо добили коначан преглед страдалих са овог подручја током Другог светског рата. С обзиром на то да је један од циљева усташке државе био да се и у Срему уништи српска културна баштина, сегмент пројекта посвећен је и овој теми. О односу према страдањима поуздано сведоче култура сећања и споменици. Стога је један од циљева пројекта да се што потпуније региструју и представе спомен-обележја посвећена страдалим становницима Срема у Другом светском рату.

Жртве у Срему 1941–1945 друга књига M

Главни и одговорни уредник
Др Небојша Кузмановић

Уредник
Др Милан Кољанин

Рецензенти
Др Милан Терзић
Др Радмила Радић

Дизајн и прелом
Татјана Цавнић

Имајући у виду значај пројекта, ширину истраживања и сложеност методолошког поступка, уверени смо да је реализација овог пројекта достојан допринос неговању културе сећања на жртве Другог светског рата у Срему, али и модел за будућа, интердисциплинарна истраживања. Ова публикација монографског карактера, осим стручне, има и изузетну документарну вредност, и представља штампани еквивалент електронске базе података формиране у Архиву Војводине.

Scroll to Top