Жртве у Срему 1941–1945, I-II

Жртве у Срему 1941–1945, приредили А. Бурсаћ, И. Мергеш, И. Петровић, два тома,  Архив Војводине, Нови Сад 2021.

Жртве у Срему 1941–1945, прва књига: А-Љ
Жртве у Срему 1941–1945, друга књига: M-Ш

Главни и одговорни уредник
Др Небојша Кузмановић

Уредник
Др Милан Кољанин

Рецензенти
Др Милан Терзић
Др Радмила Радић

Дизајн и прелом
Татјана Цавнић

Рад на пројекту Жртве у Срему 1941–1945. отпочет је у Архиву Војводине крајем 2019. године, уз подршку Покрајинске владе АП Војводине. Основни циљ пројекта је да се постојећи пописи жртава усагласе и допуне, да бисмо добили коначан преглед страдалих са овог подручја током Другог светског рата. С обзиром на то да је један од циљева усташке државе био да се и у Срему уништи српска културна баштина, сегмент пројекта посвећен је и овој теми. О односу према страдањима поуздано сведоче култура сећања и споменици. Стога је један од циљева пројекта да се што потпуније региструју и представе спомен-обележја посвећена страдалим становницима Срема у Другом светском рату.

Имајући у виду значај пројекта, ширину истраживања и сложеност методолошког поступка, уверени смо да је реализација овог пројекта достојан допринос неговању културе сећања на жртве Другог светског рата у Срему, али и модел за будућа, интердисциплинарна истраживања. Ова публикација монографског карактера, осим стручне, има и изузетну документарну вредност, и представља штампани еквивалент електронске базе података формиране у Архиву Војводине.

Scroll to Top