НАСТАВАК САРАДЊЕ СА КАТЕДРОМ ЗА ИСТОРИЈУ ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БАНСКОЈ БИСТРИЦИ

НАСТАВАК САРАДЊЕ СА КАТЕДРОМ ЗА ИСТОРИЈУ ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БАНСКОЈ БИСТРИЦИ

У уторак 28. 3. 2023. године, делегација Архива Војводине (директор Архива Војводине др Небојша Кузмановић, помоћник директора Кристијан Обшуст и оператер у процесу дигитализације Владимир Мучибабић) одржала је неколико радних састанака са шефом и професорима са Катедре за историју Филозофског факултета Универзитета „Матеј Бел” из Банске Бистрице (Република Словачка) са којом је Архив Војводине до сада реализовао неколико пројеката на основу  протокола о стратешкој сарадњи потписаног крајем 2020. године.

На састанцима са шефом Катедре проф. др Растиславом Кожиаком (PhDr. Rastislav Kožiak, PhD), као и са професорима др Мирославом Кмећом, др Патриком Кунецом и др Душаном Шкварном (prof. PaedDr. Miroslav Kmeť, PhD;  Mgr. Patrik Kunec, PhD; prof. PhDr. Dušan Škvarna, PhD), договорени су нови заједнички пројекти, пре свега у контексту заједничке издавачке, истраживачке и изложбене делатности.

Између осталог, договорено је заједничко издање (стручна монографија) под називом „Злочини почињени над Словацима у току Другог светског рата на простору АП Војводине: Архивска грађа из Фонда Ф. 183 Архива Војводине”, као и организовање изложбе под називом „Злочини над Србима и Словацима током Другог светског рата” која ће бити постављена крајем 2023. године у Банској Бистрици и Братислави.

Scroll to Top