Ново издање – “Receptions of ancient Egypt: a case study collection”

Ново издање – “Receptions of ancient Egypt: a case study collection”

У склопу своје издавачке делатности, односно у оквиру едиције „Студије и огледи”, Архив Војводине је публиковао нову монографску публикацију:  “Receptions of ancient Egypt: a case study collection”. Ауторка књиге је мастер археологије Тамара Бергер,  запослена у Државном заводу за заштиту споменика културе у Штутгарту. Главни и одговорни уредник публикације је директор Архива Војводине др Небојша Кузмановић,  док су уредници књиге Кристијан Обшуст и Стефен Бергер.

У публикацији, конципираној у шест поглавља и састављеној од неколико повезаних студија, анализиране су теме везане за рецепцију и манифестацију инспирација старим Египтом у нововековним контекстима у различитим деловима Европе. Студије случаја анализиране у оквиру публикације, односе се на теме из Србије, Хрватске, Словеније и Немачке. Анализирана проблематика, везана је за шири спектар тема од путописа, музејских артефаката, сликарства и стрипа, при чему је посебан акценат стављен на сагледавање рефлексија рецепције старог Египта у архитектонском наслеђу.

Књига је доступна за слободно преузимање на сајту Архива Војводине

Scroll to Top