Зборник радова „Интеграцијска и дезинтеграцијска улога медија у друштву”

Ново издање: Зборник радова

„Интеграцијска и дезинтеграцијска улога медија у друштву”

Архив Војводине и Друштво новинара Војводине, објавили су заједничко издање, Зборник радова Интеграцијска и дезинтеграцијска улога медија у друштву.

Главни и одговорни уредници зборника су директор Архива Војводине др Небојша Кузмановић и Петар Кочић, председник Друштва новинара Војводине, док је уредник темата зборника доц. др Валентина Чизмар.

Зборник је у електронском формату доступан на сајту Архива Војводине.

Scroll to Top