Зборник радова „Интеграцијска и дезинтеграцијска улога медија у друштву”

Интеграцијска и дезинтеграцијска улога медија у друштву


Интеграцијска и дезинтеграцијска улога медија у друштву
Зборник радова
Нови Сад, 2021.


Главни и одговорни уредници

Петар Кочић, председник Друштва новинара Војводине
Др Небојша Кузмановић, директор Архива Војводине

Приредила за штампу
Проф. др Биљана Ратковић Његован

Уредник
Доц. др Валентина Чизмар

Уређивачки одбор
Доц. др Валентина Чизмар
Проф. др Биљана Ратковић Његован
Петар Кочић

Пројекат је подржаo Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама Аутономне Покрајине Војводине, 2019. године.

Реч уредника

Зборник радова „Интеграцијска и дезинтеграцијска улога медија у друштву” резултат је научно-стручног новинарског скупа, одржаног 19. октобра 2019. године, у Архиву Војводине, у организацији Друштва новинара Војводине. На научно-стручном скупу су учествовали еминентни стручњаци, предавачи из области медија и информисања, медијски аналитичари, угледни уредници, као и професори различитих друштвених дисциплина, који су својим одзивом и излагањима допринели да се, најпре, одржи један овакав скуп о медијима у Новом Саду, „српској Атини”, која је сасвим заслужено проглашена Европском престоницом културе 2021. године, а потом и да се отворе нови увиди, покрену нова питања о томе како би требало да изгледа наша медијска сцена, који су узроци њеног тренутног поретка (медијске политике, медијске етике и културе, медијских комуникација, медијског језика, медијског образовања), проблемске зоне, као и будуће перспективе.

Разматрање сврхе, суштине, стања, смисла и ситуација у медијима, као главним актерима у друштвеним збивањима, као креаторима јавног мњења и медијске и сваке друге слике о друштву, веома је актуелно у демократски развијеним друштвима, тј. треба да буду актуелно у сваком друштву које настоји да властити поредак одржи у хармонији, у вредносно-етичкој перспективи, образовној усмерености популације, културној и духовној вертикали смисла и значења, као и да, упркос дезинтегративним упливима медија и њеним невидљивим играма, делује тако да медији заиста буду прозори у истинску реалност и призори саме истине. Јер, путем медија, прозори треба да буду широм отворени, а не само одшкринути или наговештени, као у магли у којој се не види оно што одликује непосредну садашњост, а још мање оно што је удаљено и просторно и временски од нас, као случајност неиспитане, или заборављене историје. Зато је значајно да се на оваквим скуповима испитује колико у онтолошком, гносеолошком, епистемолошком, вредносном и етичком смислу медијска слика ствари кореспондира самој стварности, у којој потом и сами партиципирамо и делујемо, у већини случајева иницирани оним што нас је потакло кроз медије.

Савремени свет, поготово у времену развоја масовних и електронских медија, времену развоја информационих технологија и глобализације, потврђује све већу моћ медија да креирају истине или лажи о друштвеној реалности и светским догађајима, да креирају јавно мњење, стил живота, вредности друштвеног, религијског, културног, националног и цивилизацијског идентитета. Данас су медији седма сила, док су у прошлости називани и „четвртим сталежом”, а Наполеон је користио израз „пета сила”. У Русији се данас медији називају „четврта власт”, што објашњава колико се велики значај придаје медијима у појединим државама. Али, чини се да медији данас полако постају и прва сила, поготово што и интернет портали постају део свеукупне домаће и глобалне медијске „џунгле”. Зато је значајно да се бавимо и преиспитујемо различите феномене у српским медијима, као и феноменима који су у уској вези са медијима, а долазе из немедијске сфере. Зборник који је пред нама представља складну и умрежавајућу целину различитих научних, искуствено-емпиријских, теоријских, упоредних, аналитичких, индуктивних и дедуктивних, као и, што је нарочито важно, критичких дискурса о различитим спрегама између друштва и медија, тј. медија и друштва, из чега је видљиво да медијска реч, било да је она израз самог логоса или његов антипод, узрокује дивергентне линије кретања друштва, реакције, тумачења наше уже и шире друштвене реалности: косовског завета и православног хришћанског наслеђа, наше културе и традиције, историјских истина и општих цивилизацијских система вредности. Зборник сажима радове медијско-социолошких, комуниколошких, економских, антрополошких, психолошких, филозофских, социолошких, теолошких, политиколошких пракси и мишљења.

На крају желим да се искрено и срдачно захвалим свим учесницима првог научно-стручног скупа „Интеграцијска и дезинтеграцијска улога медија у друштву”, затим Ђорђу Вукмировићу и Драгани Милошевић, који су испред Покрајинског секретаријата за јавно информисање, културу и односе са верским заједницама подржали пројекат, председнику Друштва новинара Војводине Петру Кочићу, професорици др Биљани Ратковић Његован са Факултета техничких наука, председнику Удружења „Тесла глобал форум” Горану Марићу и Дану Јукићу, директору Архива Војводине др Небојши Кузмановићу, Вељи Петрушићу, Јелени Допуђ, Јелени Малбашки и свима другима који су допринели успешној реализацији пројекта.

Доц. др Валентина Чизмар

Scroll to Top