Обилазак регистратуре Телеком Србија

Обилазак регистратуре Телеком Србија

Директор Архива Војводине др Небојша Кузмановић, са сарадницима Вељком Новаковићем, пом. директора и др Драганом Катић, руководиоцем Одељења депо службе, посетио је просторије Телекома Србије.

Том приликом, обишли су регистратуру чију архивску грађу и регистратурски материјал сређују запослени Архива Војводине. Сређивање документације биће завршено до краја 2019. године.

Scroll to Top