„Управљање документарним материјалом и заштита архивске грађе и документарног материјала код стваралаца”

Oнлајн семинар – обрађене теме

„Управљање документарним материјалом и заштита архивске грађе
и документарног материјала код стваралаца”

10–11. јуна 2021, у Архиву Војводине је одржан онлајн семинар „Управљање документарним материјалом и заштита архивске грађе и документарног материјала код стваралаца”

Предавачи су били: Милена Поповић Субић, архивска саветница у Архиву Војводине; Нада Берић, архивска саветница у Архиву Војводине; Југослав Вељковски, архивски саветник у Историјском архиву Града Новог Сада; Вишња Николић, конзерваторка у Архиву Војводине и Иван Радојевић.

Обрађене су следеће теме:

Закон о архивској грађи и архивској делатности – правни оквир за управљање документима и заштиту архивске грађе; обавезе стваралаца и ималаца архивске грађе.

Управљање документарним материјалом: поступак доношења општих аката за управљање документарним материјалом; смештај архивске грађе и документарног материјала, превентивна заштита; електронски документ, електронска управа и електронско архивирање.

 

Линкови за преузимање материјала са семинара:

Scroll to Top