ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА

Издавач
Архив Војводине
Нови Сад, Жарка Васиљевића 2А

За издавача
Др Небојша Кузмановић, директор Архива Војводине

Прелом
Татјана Цавнић

Од када је написана последња географска монографија општине Бачка Топола прошло је више од 35 година. Сажимајући досадашње знање, информације, податке и искуство, професор Растислав Стојсављевић их је објединио у једну целину, не би ли што разумљивије и интересантније приказао све физичко географске и друштвено географске карактеристике општине Бачка Топола.
Имајући у виду да је професор Растислав Стојсављеивћ из Светићева, које је једно од 23 насеља општине, сигуран сам да нико тако с љубављу и стручно неће обухватити комплетнан географски приказ Бачка Тополе.На основу историјских извора, географских знања, доступне литературе и података, старих и нових географских карата, у директним контактима током истраживања, прикупљена је знатна количина материјала која је крајње професионално обједињена у ову монографију.Бачка Топола представља мултикултуралну варош са измешаним српским и мађарским становништвом, али и другим народима. Богатство различитости заслужује да се пише о њима.

Захваљујући томе, пред нама се налази најновија монографија Бачке Тополе која ће свима који је буду читали још јасније и свеобухватније дочарати ову општину у срцу Бачке.

Веселин Мартиновић
Директор Гимназије и економске школе
„Доситеј Обрадовић”, Бачка Топола

Scroll to Top