Почела обука за рад у информационом систему АРХИС

Почела обука за рад у информационом систему АРХИС


Архив Србије почео је 20. марта 2019. године спровођење обуке за запослене у архивима широм Србије за рад у информационом систему за архиве (АРХИС) у Српско-корејском информатичком приступном центру.

На обуци за унос података и коришћење АРХИС-а (јединственог архивског информационог система којим управља Архив Србије) присуствовали су запослени из Архива Војводине. АРХИС је јединствено софтверско решење за дигитализацију, управљање и чување архивске грађе. Током 2019. године, АРХИС ће бити имплементиран у све архиве у Србији и представљаће саставни део рада свих архивиста и запослених у архивима.

Scroll to Top