Издавачка делатност Архива Војводине у 2018. и 2019. години

Издавачка делатност Архива Војводине у 2018. и 2019. години

Током 2018. и 2019. године Архив Војводине је објавио:

Посебна издања

  1. Записници привремених органа власти у Новом Саду 1918–1919, едиција: Присаједињење 1918, књига 7, приредила Љиљана Дожић, Нови Сад: Музеј Војводине – Архив Војводине, 2018;
  1. Долд, Даглас Мериведер: Авантура на Бaлкану 1915, двојезично, приредила Љиљана Дожић, превела с енглеског Ивана Ђокић Саундерсон, Нови Сад, 2018;
  1. Збирка литографија Франца Гераша „Аустријска војска (1620–1854)“, двојезично, приредила Љиљана Бубњевић, Нови Сад, 2018;
  1. Авакумовић, Загорка; Јакшић, Дејан: Збирка повеља и диплома Архива Војводине, Нови Сад: Завод за културу Војводине – Архив Војводине, 2018;
  1. Тодоровић, Драган Д.: Доградња Старог здања за време Дунавске бановине (1929–1941). Избор из докумената, Аранђеловац: Стварност – Нови Сад: Архив Војводине, 2019;
  1. Pisarri, Milovan: Sul fronte balcanico: guerra e crimini contro la popolazione civile in Serbia tra il 1914 e il 1918, Novi Sad, 2019.

 

Електронска издања

  1. Предојевић, Ненад: Друштво за Српско народно позориште (1861–1941). Аналитички инвентар, XX/2, Нови Сад, 2018;
  1. Червињски, Маћеј: Култура, дискурс, знак, превела с пољског Ивана Ђокић Саундерсон, Нови Сад, 2018;
  1. Мезеи, Жужана: Министарство вера и просвете Краљевине Угарске (1867–1918) / Magyar Királyi Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium (1867–1918). Аналитички инвентар / Аnalitikus leltár, двојезично, XIX/2, Нови Сад, 2019.
  1. Стевановић, Зоран: Комисије Српског Војводства и Тамишког Банaта (1851–1861). Мешовита земаљска комисија за Српско Војводство и Тамишки Банат – Темишвар (1854–1861), 1854–1861. / Gemischtelandescommission für die Serbische Woiwodschaft und das Temeser BanatTemesvar. Президијални списи. Аналитички инвентар (1856–1861), XVI/2, Нови Сад, 2019.
Scroll to Top