PORUKE SA ZIDOVA 2 Znakovi Jevreja

Poruke sa zidova 2 – Znakovi Jevreja, katalog izložbe, priredili Maria Silađi, Silard Antal, trojezično, Arhiv Vojvodine, Novi Sad 2021.

PORUKE SA ZIDOVA 2
Znakovi Jevreja

Za izdavača
Nebojša Kuzmanović, direktor Arhiva Vojvodine

Autori izložbe i kataloga
Maria Silađi, arhitekta-konzervator
Silard Antal, reditelj

Recenzenti
Olga Andraši, Ferenc Nemet, Anica Draganić

Stručna podrška
Jevrejska Opština Novi Sad, Culture Mode, CULTstore

Urednik
Anica Draganić

Prevod
Ferenc Nemet

Lektura i korektura
Ivana Draganić

Dizajn izložbe i kataloga
Maria Silađi

Tehnička realizacija izložbe
GROUP BRENDOMANIA DOO

Štampa
“Artprint Media”, Novi Sad

Tiraž
100 primeraka

Impozantna arhitektonska celina novosadske Sinagoge na dostojan način čuva sećanje na period procvata jevrejske zajednice, ali je istovremeno bila i svedok njene tragedije. Urezana imena, kao i ona napisana grafitnom olovkom, svedoče upravo o ta dva perioda i pružaju nam informacije o ljudima koji su bili učesnici raznih istorijskih događaja, bilo da su ta dešavanja bila pozitivna ili negativna. Natpisi koje smo analizirali obuhvataju period između te dve krajnosti, tačnije period od izgradnje Sinagoge pa do 1944. godine, pri čemu smo pratili i društvenu raznolikost, koja je karakterisala jevrejsko stanovništvo Novog Sada i okoline. Identitet lica koja se kriju iza imena obrađenih u knjizi se u nekoliko slučajeva može potvrditi bez ikakve sumnje, dok je kod nekih imena, samo na osnovu imaginarne istrage, razotkriveno ko je sve mogao biti autor natpisa, na osnovu podataka kojima smo raspolagali. Iza većine imena sa zidova Sinagoge kriju se osobe jevrejske veroispovesti, ljudi koji su u periodu između dva rata imali važnu ili manje važnu ulogu u javnom životu Novog Sada; advokati, lekari, beležnici, članovi jevrejske crkvene opštine ali i pojedinci, đaci ili profesori škole koja se nalazila pored Sinagoge. Imena ne svedoče samo o pojedinačnim sudbinama, budući da se istovremeno sa upoznavanjem biografija ili delova biografija, upoznajemo i sa samim gradom Novim Sadom, u kojem su živeli i radili autori ovih natpisa, ali i sa njegovom društvenom, političkom i kulturnom pozadinom na početku 20. veka.

Scroll to Top