Посета архиву у Сегедину

Посета архиву у Сегедину

Дана 24. септембра 2021. године Aрхив жупаније Чонград – Чанад Maђарског националног архива у Сегедину посетили су чланови Управног одбора Архива Војводине проф. др Владан Гавриловић, председник, и Жужана Мезеи; руководилац Одељења за документацију, информације и информациони систем Љиљана Дожић, саветник Архива Ивана Маријановић и оператер у процесу дигитализације Владимир Мучибабић.

Представнике Архива Војводине примио је директор др Бијернацки Карол (Biernacki Karol) и упознао их са новим депо-простором сегединског архива. Реч је о простору од 4.000 m² за смештај, дигитализацију и књиговезачке послове, адаптираном по најмодернијим стандардима за смештај и чување архивске грађе, који може да прими 15.000 дужних метара aрхивског материјала.

Scroll to Top