ПОСЕТА ДРЖАВНОМ АРХИВУ У ПЛОВДИВУ И ОСМАНСКОМ АРХИВУ У ИСТАНБУЛУ

ПОСЕТА ДРЖАВНОМ АРХИВУ У ПЛОВДИВУ И ОСМАНСКОМ АРХИВУ У ИСТАНБУЛУ

У периоду од 19. до 21. октобра 2022. године архивисти из тринаест архива у Србији посетили су Државни архив у Пловдиву (Бугарска) и Османски архив у Истанбулу (Турска).

О Османском архиву говорио је господин Ејуп Ашик, директор једног од сектора у архиву, а преводилац је била Ениса Аломеровић Хубанић, архивиста из Државног архива Србије. Посета је обухватила разгледање сталне поставке, просторија за конзервацију и читаонице у којој је похрањена огромна база података. Депои Османског архива чувају 80 километара старије архивске грађе, пре свега: султанска писма, фермане, дефтере (статистички материјал) и друга документа битна за историографију Османлијског царства.

Из Архива Војводине у Новом Саду Османски архив су посетиле Зорица Барош и Данијела Бранковић.

Scroll to Top