Посете ученика и студената

У оквиру своје културно-просветне делатности Архив Војводине сарађује са основним и средњим школама и Одсеком за историју Филозофског факултета у Новом Саду. Ученици и студенти посећују Архив и на лицу места се упознају са појмом и улогом установе архива, његовим циљевима и задацима. Током ових посета обилазе сталну поставку изложбе, салу за истраживаче и депо где имају јединствену прилику да уживо виде архивску грађу – оригиналне писане историјске изворе из времена њиховог настанка у оригиналу.

Scroll to Top