Формирање комисије за полагање стручних архивистичких испита у Архиву Војводине

На основу Одлуке Извршног већа АП Војводине о утврђивању функције матичне установе архива војводине у новом саду у области заштите архивске грађе и регистратурског материјала формирана је 2003. Комисија за полагање стручних архивистичких испита у Архиву Војводине. Комисија годишње организује два рока за полагање испита у мају и новембру месецу.

До сада су стручни архивистички испит положила 103 кандидата од тога 58 кандидата са високом стручном спремом, 7 са вишом школском спремом, 38 са средњом стручном спремом и стекла звања архивисте, вишег архивског помоћника и архивског помоћника.
Scroll to Top