Позив ауторима за достављање радова за Зборник “Пропаганда и јавни наративи у социјалистичкој Југославији”

 

ПОЗИВ АУТОРИМА (Call For Papers)

Уважене колеге,

Архив Војводине и ЕИ САНУ планирају да Зборником радова заједнички отворе дијалог и омогуће сусрете различитих становишта о значају, улози и карактеристикама пропаганде и јавних наратива у социјалистичкој Југославији. Интердисциплинарни карактер и тематска концепција Зборника омогућавају вишеслојна тумачења наведених феномена који представљају предмет актуелних проучавања друштвених и хуманистичких наука. Имајући у виду да је реч о веома широком проблемском пољу, пред ауторе постављамо низ питања, почев од оних општих – шта су то пропаганде и јавни наративи; колико су и због чега они важни у контексту социјалистичке Југославије – па до ужих питања која третирају неке конкретне феномене који су у спрези са наведеном темом – образовање, тржиште, медије, културне индустрије, урбанистичка решења, споменичко наслеђе, уметнички живот итд. Циљ зборника је да кроз радове на јединствени начин укаже на политичку димензију карактеристика социјалистичке пропаганде и политичких тенденција које су у вези са њом, али и на опште јавне наративе које су постојали у идеолошким праксама КПЈ. У складу са личним истраживачким вокацијама, аутори овој теми могу приступити на различите начине, а у зависности од ширине захваћеног проблемског ткива, тачке фокуса, научне дисциплине и методологије, радови се могу кретати у распону од оригинални научни радови, преко студија случаја до краћих прилога (прикази, критике)

Са задовољством вас позивамо да својим радом допринесете квалитету овог Зборника. 

Узимајући у обзир да је намера издавача да Зборник буде објављен крајем 2020. године, рок за предају научних радова је 20. октобар 2020. године. Kраћи прилози могу се послати до 20. новембра 2020. године.

 

Молимо вас да нас најкасније до 1. априла 2020. године обавестите уколико имате намеру да пријавите свој рад за објављивање у Зборнику на следеће е-маил адресе:

bojana.bogdanovic@ei.sanu.ac.rs и/или kristijan.о@arhivvojvodine.org.rs

 

У име Архива Војводине и ЕИ САНУ, срдачно вас поздрављамо.

Бојана Богдановић и Kристијан Обшуст, уредници


Преузмите упутство.

Scroll to Top