Представљање CD-а на сајамској манифестацији ART-EXPO

У сарадњи са архивима у Војводини Архив Војводине је припремио CD презентацију Архиву у Војводини која је представљена на сајамској манифестацији ART-EXPO на Новосадском сајму 19. априла 2003. У презентацији су дати основни подаци о архивима – њиховом оснивању, историјату и делокругу рада, а приказано је неколико најупечатљивијих докумената из сваког архива.
Scroll to Top