Представљени резултати рада Комисије за прикупљање података о жртвама на територији Срема у току Другог светског рата

Представљени резултати рада Комисије за прикупљање података о жртвама на територији Срема у току Другог светског рата

Дана 6. априла 2021. године, на 80. годишњицу фашистичке агресије на Краљевину Југославију, у Покрајинској влади су представљени досадашњи резултати рада Комисије за прикупљање података о жртвама на територији Срема у току Другог светског рата, која је формирана крајем 2019. године, одлуком Покрајинске владе, на иницијативу председника Игора Мировића. Приликом представљања, председник Мировић је указао на који је начин рад Комисије допринео очувању сећања на жртве рата у Срему, док jе др Небојша Кузмановић, директор Архива Војводине, установе задужене за спровођење задатака Комисије, захвалио свима који су у њеном раду учествовали. О непосредним резултатима рада, исказаним кроз мултимедијални пројекат „Жртве у Срему 1941–1945”, говорио је председник Радне групе Комисије, др Милан Кољанин.

Основни циљ пројекта је да се постојећи пописи жртава усагласе и допуне, како би се добио коначан преглед страдалих са овог подручја током Другог светског рата С обзиром на то да је један од циљева усташке државе био да се и у Срему уништи српска културна баштина, сегмент пројекта посвећен је и овој теми. О односу према страдањима поуздано сведоче култура сећања и споменици. Стога је један од циљева пројекта да се што потпуније региструју и представе спомен-обележја посвећана страдалим становницима Срема у Другом светском рату. Прикупљени подаци су путем мултимедијалне веб-презентације стављени на увид јавности, уз напомену да пројекат није потпуно окончан.

Иницијална истраживања предузета су у Архиву Војводине, а као полазиште истраживања, Музеј Војводине је уступио Радној групи Комисије материјал из електронске базе података који се односи на Срем. Прибављање овог материјала било је неопходно за започињање истраживања, с обзиром на то да су у њему садржани подаци о резултатима и коришћеним изворима пописа жртава на територији АП Војводине од 1941. до 1948. године, који је од 2001. до 2004. спровео Анкетни одбор Скупштине АП Војводине, а од 2005. до почетка 2008. Војвођанска академија наука и уметности.

Увидом у базу, чланови Радне групе су констатовали да у претходном попису нису коришћени извори који се налазе у Архиву Војводине, првенствено у архивском фонду Ф. 183 (Комисија за утврђивање злочина окупатора и њихових помагача у Војводини).  У том смислу, одмах је започето идентификовање и издвајање из наведеног фонда оне архивске грађе у којој се налазе подаци о жртвама Другог светског рата на територији Срема. Истовремено, приступило се и прибављању извора података из литературе, као и осталих до сада обављених пописа. Спроведено је и опсежно и детаљно мапирање спомен-обележја посвећених палим борцима и жртвама Другог светског рата на територији Срема.

Од краја септембра 2020. године, чланови Радне групе су организовали и започели процес уноса прикупљених података у централну базу. Са пристизањем нових података, база се периодично ажурира и допуњава. Исправљају се и одређене неправилности, настале приликом претходних пописа: дуплирани уноси, подаци о жртвама које нису са подручја Срема или из одговарајућег периода, неправилно транскрибована имена жртава итд.

Истовремено, развијена је и веб-презентација, која је прерасла у јединствен портал посвећен жртвама Другог светског рата у Срему, такође периодично ажуриран. Централни део портала је база података, коју је могуће претраживати према више од двадесет критеријума. Уз то, портал је обогаћен и додатним материјалима – сведочењима преживелих жртава, како у форми писаних докумената, тако и у виду аудио и видео-записа; резултатима базичних статистичких анализа података из базе; интерактивном мапом спомен-обележја. Посебна секција портала је посвећена уништавању културно-историјских споменика у Срему. Коначно, део портала је и галерија фотографске и филмске грађе, у којој се, међу обиљем вредног материјала, налази и неколико стотина фотографија жртава.

Scroll to Top