Прелиминарни програм рада Саветовања

Саветовање ће се одржати у хотелу ЦЕПТОР на Андревљу (Фрушка Гора).

 

 

 

Први дан

930 Регистрација учесника

1000 Поздравни говори

1030 Почетак рада Саветовања

 1. Дејан Маодуш, Архив Војводине, Будућност електронског пословања и архивирања документарне и архивске грађе у Републици Србији;
 2. Милена Поповић Субић, Архив Војводине, Устројство и вођење евиденција и регистара државних органа и организација која врше јавна овлашћења у електронском облику;
 3. Нада Берић, Архив Војводине, Канцеларијско пословање у агенцијама као новим вршиоцима  јавних овлашћења;
 4. Даница Влајковић, мр Милан ПарошкиУправа за заједничке послове покрајинских органа, ePISARNICA – интегрисани система за дигитализацију, архивирање и управљање документима;
 5. Дијана Ковиљац, Смарт д.о.о., SMART ELUPISУправна писарница;
 6. Александар Ивић, Институт за стандардизацију Србије, Квалификовани електронски потпис у електронској управи;
 7. Влатка Лемић, Хрватски државни архив, Хрватски архиви и електронички записи: стање и смјерови развоја;
 8. Јасмина Живковић, Историјски архив Пожаревац, Архивска грађа правосудних стваралаца и електронско канцеларијско пословање – искуства Историјског архива у Пожаревцу;
 9. Југослав Вељковски, Историјски архив Града Новог Сада, Проблематика заштите дигитализоване архивске грађе у регистратурама;
 10. П. Хол Адриен, Архив Главног града Будимпеште, Микрофилмовање и/или дигитализација;

1300 Дискусија

1400 Ручак

1500 Пауза

1600 Наставак рада

 1. Мр Раде Павловић, Војни архив Србије, Дигитални војни архив;
 2. Јован Поповић, Београд, Решавање савременог електронског пословања захтева нормативно решење;
 3. Драгана Ћираковић, Архив Војводине, Доступност архивске грађе према принципима  Међународног архивског савета;
 4. Др Чех Герге Бендегуз, Удружење мађарских архивиста, Мреже на интернету? Заштита података и доступност у вези са документима некадашњих политичких полиција;
 5. Бранислав Вртунски – Леви9 Балкан д.о.о., Ненад Шегуљев – ЈП „Воде Војводине“, Савремене информационе технологије у служби доступности дигиталног записа фотографске грађе;
 6. Јелена Субић, Архив Војводине, Значај примене међународних архивских стандарда при изради информативних средстава у контексту доступности архивске грађе;
 7. Др Петер Павел Класинц, Међународни институт за архивске науке Трст/Марибор, Актуелност архива данас и сутра (Архивска грађа у настајању, Web-siteи архиви, студије архивистике II степена по Болоњи);
 8. Др Изет Шаботић, Архив Тузланског кантона, Архиви као информацијске установе XXI  стољећа: стварност или илузије;
 9. Љиљана Дожић, Архив Војводине, Стандарди Међународног архивског савета у контексту савремене архивске парадигме;

1830 Дискусија

1900 Пауза

2000 Свечана вечера

 

Други дан

 

930 Почетак рада

 1. Татјана Мишић, Архив Србије, Ахивистика у служби дигиталног доба;
 2. Александар Павловић, Архив Војводине, Конверзија дигиталног у микрофилмски запис – могућност примене у архивима;
 3. Др Мирослав Новак, Покрајински архив Марибор, Покрајински архив Марибор и дигитализација микрофилмских копија;
 4. Оливера Порубовић Видовић, Архив Југославије, Ренесанса микрофилма у Архиву Југославије;
 5. Мр Дејан Јакшић, Архив Војводине, Употреба микрофилма у Архиву Војводине;
 6. Хатиџа Фетахагић, Селма Исић, Архив Тузланског кантона, Хибридно архивирање – заштита и кориштење  (искуства Архива Тузланског кантона);
 7. Владимир Иванишевић, Ружица Радојев, Архив Војводине, Услови и захтеви за доступност архивске грађе на интернету;
 8. Агим Ј. Јанузи, Драган Живковић, Зоран Јанковић, Историјски архив Зајечар, Дигитализација  или микрофилм – архиви и архивска грађа на Web-у;
 9. Зоран Стевановић, Архив Војводине, Семантички Webи архивска онтологија;
 10. Данијела Бранковић, Архив Војводине, Европски архиви на Web-у – изазов савременог дигиталног доба;
 11. Слободанка Цветковић, Историјски архив Пожаревац, Архиви у Србији и интернет;

1200 Дискусија

1300 Ручак

1400 Полазак у Нови Сад

1430 Туристички програм

Саветовање ће се одржати у хотелу ЦЕПТОР на Андревљу (Фрушка Гора).

 

 

 

Први дан

930 Регистрација учесника

1000 Поздравни говори

1030 Почетак рада Саветовања

 1. Дејан Маодуш, Архив Војводине, Будућност електронског пословања и архивирања документарне и архивске грађе у Републици Србији;
 2. Милена Поповић Субић, Архив Војводине, Устројство и вођење евиденција и регистара државних органа и организација која врше јавна овлашћења у електронском облику;
 3. Нада Берић, Архив Војводине, Канцеларијско пословање у агенцијама као новим вршиоцима  јавних овлашћења;
 4. Даница Влајковић, мр Милан ПарошкиУправа за заједничке послове покрајинских органа, ePISARNICA – интегрисани система за дигитализацију, архивирање и управљање документима;
 5. Дијана Ковиљац, Смарт д.о.о., SMART ELUPISУправна писарница;
 6. Александар Ивић, Институт за стандардизацију Србије, Квалификовани електронски потпис у електронској управи;
 7. Влатка Лемић, Хрватски државни архив, Хрватски архиви и електронички записи: стање и смјерови развоја;
 8. Јасмина Живковић, Историјски архив Пожаревац, Архивска грађа правосудних стваралаца и електронско канцеларијско пословање – искуства Историјског архива у Пожаревцу;
 9. Југослав Вељковски, Историјски архив Града Новог Сада, Проблематика заштите дигитализоване архивске грађе у регистратурама;
 10. П. Хол Адриен, Архив Главног града Будимпеште, Микрофилмовање и/или дигитализација;

1300 Дискусија

1400 Ручак

1500 Пауза

1600 Наставак рада

 1. Мр Раде Павловић, Војни архив Србије, Дигитални војни архив;
 2. Јован Поповић, Београд, Решавање савременог електронског пословања захтева нормативно решење;
 3. Драгана Ћираковић, Архив Војводине, Доступност архивске грађе према принципима  Међународног архивског савета;
 4. Др Чех Герге Бендегуз, Удружење мађарских архивиста, Мреже на интернету? Заштита података и доступност у вези са документима некадашњих политичких полиција;
 5. Бранислав Вртунски – Леви9 Балкан д.о.о., Ненад Шегуљев – ЈП „Воде Војводине“, Савремене информационе технологије у служби доступности дигиталног записа фотографске грађе;
 6. Јелена Субић, Архив Војводине, Значај примене међународних архивских стандарда при изради информативних средстава у контексту доступности архивске грађе;
 7. Др Петер Павел Класинц, Међународни институт за архивске науке Трст/Марибор, Актуелност архива данас и сутра (Архивска грађа у настајању, Web-siteи архиви, студије архивистике II степена по Болоњи);
 8. Др Изет Шаботић, Архив Тузланског кантона, Архиви као информацијске установе XXI  стољећа: стварност или илузије;
 9. Љиљана Дожић, Архив Војводине, Стандарди Међународног архивског савета у контексту савремене архивске парадигме;

1830 Дискусија

1900 Пауза

2000 Свечана вечера

 

Други дан

 

930 Почетак рада

 1. Татјана Мишић, Архив Србије, Ахивистика у служби дигиталног доба;
 2. Александар Павловић, Архив Војводине, Конверзија дигиталног у микрофилмски запис – могућност примене у архивима;
 3. Др Мирослав Новак, Покрајински архив Марибор, Покрајински архив Марибор и дигитализација микрофилмских копија;
 4. Оливера Порубовић Видовић, Архив Југославије, Ренесанса микрофилма у Архиву Југославије;
 5. Мр Дејан Јакшић, Архив Војводине, Употреба микрофилма у Архиву Војводине;
 6. Хатиџа Фетахагић, Селма Исић, Архив Тузланског кантона, Хибридно архивирање – заштита и кориштење  (искуства Архива Тузланског кантона);
 7. Владимир Иванишевић, Ружица Радојев, Архив Војводине, Услови и захтеви за доступност архивске грађе на интернету;
 8. Агим Ј. Јанузи, Драган Живковић, Зоран Јанковић, Историјски архив Зајечар, Дигитализација  или микрофилм – архиви и архивска грађа на Web-у;
 9. Зоран Стевановић, Архив Војводине, Семантички Webи архивска онтологија;
 10. Данијела Бранковић, Архив Војводине, Европски архиви на Web-у – изазов савременог дигиталног доба;
 11. Слободанка Цветковић, Историјски архив Пожаревац, Архиви у Србији и интернет;

1200 Дискусија

1300 Ручак

1400 Полазак у Нови Сад

1430 Туристички програм

Scroll to Top