Извештај са службеног пута у Румунију (Темишвар)

У периоду 2–6. децембра 2012. године виши архивиста мр Дејан Јакшић и  Зоран Стевановић, архивиста, обојица из Архива Војводине, обавили су стручно истраживање у Националном архиву Румуније, Дирекција за жупанију Тамиш (Direcţia Judeţeană Timiş a Arhivelor Naţionale ale României) у Темишвару. Прегледани су аналитички инвентари за 88 архивских фондова, тј. за грађу насталу од XVIII до треће деценије ХХ века. Већину прегледаних фондова сачињавају фондови парохија и примарија некадашње Тамишке жупаније, односно Торонталско-тамишке жупаније.

Направљен је попис свих предмета који својом садржином упућују на територију данашње АП Војводине или на положај и историју српског народа на другим просторима, а да ови предмети имају историјски и архивистички значај за Архив Војводине.

Боравак у сали за истраживање Архива у Темишвару био је крајње пријатан уз потпуну сарадњу и предусретљивост тамошњих колега.

Scroll to Top