ПРИЈЕМ У УРЕДУ ВЛАДЕ СЛОВАЧКЕ РЕПУБЛИКЕ И САСТАНАК СА ПРЕДСТАВНИЦИМА КАТЕДРЕ ЗА АРХИВИСТИКУ И МУЗЕОЛОГИЈУ ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БРАТИСЛАВИ

ПРИЈЕМ У УРЕДУ ВЛАДЕ СЛОВАЧКЕ РЕПУБЛИКЕ И САСТАНАК СА ПРЕДСТАВНИЦИМА КАТЕДРЕ ЗА АРХИВИСТИКУ И МУЗЕОЛОГИЈУ ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БРАТИСЛАВИ

У четвртак 30. 3. 2023. године делегација Архива Војводине (директор Архива Војводине др Небојша Кузмановић, помоћник директора Кристијан Обшуст и оператер у процесу дигитализације Владимир Мучибабић), одржала је радни састанак у Уреду Владе Словачке Републике. Делегацију Архива Војводине примила је саветница премијера Владе Словачке Републике задужена за дијаспору и културну политику, госпођа Ивета Галбава (Iveta Galbavá). Радном састанку су такође присуствовали и Марија Блажекова (Mária Blažeková) из Канцеларије саветника Уреда Владе Словачке Републике, као и представник Катедре за архивистику и музеологију Филозофског факултета Универзитета у Братислави (D. Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Katedra archívnictva a muzeológie) др Љубош Качирек (Doc. Ľuboš Kačírek, PhD.)

Током радног састанка, разматрана су питања везана за културну политику између Републике Србије и Словачке Републике са посебним фокусом на сарадњу Архива Војводине са институцијама културе, као и научним институцијама у Словачкој Републици. Између осталог, договорена је прелеминарна сарадња између Архива Војводине и Катедре за архивистику и музеологију Филозофског факултета Универзитета у Братислави. Поред наведеног, помоћник директора Архива Војводине Кристијан Обшуст, именован је за члана експертског тима Владе Словачке Републике на чијем је челу саветница премијера Ивета Галбава, а који се односи на питања словачке дијаспоре, односно за стручног саветника из области словачке дијаспоре у Републици Србији и за поље културне политике између Републике Србије и Словачке Републике. 

Scroll to Top