Принципи доступности архивске грађе

Принципи доступности архивске грађе


ПРИНЦИПИ ДОСТУПНОСТИ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ

Нови Сад, 2020.

Архивска грађа је сачувана да би могле да је користе садашње и будуће генерације. Услуга коришћења повезује архивску грађу са јавношћу, пружа корисницима информације о установи и архивској грађи коју она чува и утиче на поверење јавности у чуваре архивске грађе и услуге које они пружају. Архивисти подржавају културу отворености, али они поштују и ограничења у коришћењу архивске грађе која захтевају прописи и органи јавне власти или захтеви етичких норми и дародавци архивске грађе. Када су ограничења неизбежна, морају да буду јасна, и ограниченог опсега и трајања. Архивисти охрабрују одговорне стране у формулисању јасних мандата и доследних правила за доступност архивске грађе, али у недостатку недвосмислених смерница, они обезбеђују одговарајућу доступност архивске грађе и притом узимају у обзир захтеве стручне етике, правичности и поштења, и прописа. Архивисти обезбеђују правичну и разумну примену ограничења у коришћењу архивске грађе, спречавају неовлашћени приступ оној архивској грађи чија је доступност ограничена и омогућавају најшире могуће коришћење архивске грађе надзирањем ограничења доступности и правовременим укидањем оних ограничења која више нису оправдана. Архивисти следе Принципе доступности архивске грађе у формулисању и спровођењу политике доступности.

Scroll to Top