Пропаганда и јавни наративи у социјалистичкој Југославији

Пропаганда и јавни наративи у социјалистичкој ЈугославијиПропаганда и јавни наративи у социјалистичкој Југославији
Нови Сад – Београд, 2021

 

Уредници
Бојана Богдановић 
Kристијан Обшуст

Издавачи
Архив Војводине
Етнографски институт САНУ

Главни и одговорни уредници
Др Небојша Кузмановић
Проф. др Драгана Радојичић

 

Комплетно издање можете прелистати на следећем линку.

Scroll to Top