Пропаганда и јавни наративи у социјалистичкој Југославији


Пропаганда и јавни наративи у социјалистичкој Југославији
Нови Сад – Београд, 2021


Уредници

Бојана Богдановић
Kристијан Обшуст

Издавачи
Архив Војводине
Етнографски институт САНУ

Главни и одговорни уредници
Др Небојша Кузмановић
Проф. др Драгана Радојичић

Комплетно издање можете прелистати на следећем линку.

Scroll to Top