15. СУБОТИЧКИ АРХИВСКИ ДАН – „АРХИВИ УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ИЛИ...”

„Прошлост нам је заједничка, сачувајмо је заједно за будућност IX”

Дана 4. октобра 2022. године, представници Архива Војводине, конзерватори Вишња Николић и Маја Јокмановић, и виши архивиста Шаролта Картаг Миладинов, учествовали су на стручном усавршавању за архивисте и рестаураторе-конзерваторе под називом „Прошлост нам је заједничка, сачувајмо је заједно за будућност IX” у организацији Архива Будимпеште.

Манифестација је била међународног карактера. Поред представника Архива Војводине, учествовале су и колеге из Историјског Архива Сенте, Исторјиског Архива Суботице, словачких архива, Архива у Берегову у Украјини, затим и архивисти из разних црквених архива из Мађарске, Фради музеја (Fradi Múzeum) и више библиотека.

Ове године тема је била маркетинг у култури, како искористити друштвене мреже за промовисање установе културе, како привући публику и упознати их са радом архива на друштвеним мрежама.

Поред тога, одржана је и радионица решавања конфликата на радном месту. Као и сваке године, одржале су се и неизоставне радионице у конзерваторској лабораторији о деацидификацији папира са стручним вођењем конзерватора и рестауратора Архива Будимпеште.

Такође, организована је и стручна посета новоотвореном Етнографском музеју у Будимпешти.

 

Scroll to Top