РАДИОНИЦА “КАКО ИЗВРШИТИ ОБАВЕЗЕ ПО ЗАКОНУ О АРХИВСКОЈ ГРАЂИ  И АРХИВСКОЈ ДЕЛАТНОСТИ”

Архив Војводине уз сарадњу Привредне коморе Војводине

организујe

РАДИОНИЦУ

 КАКО ИЗВРШИТИ ОБАВЕЗЕ ПО ЗАКОНУ О АРХИВСКОЈ ГРАЂИ  И АРХИВСКОЈ ДЕЛАТНОСТИ

Радионица ће се одржати у среду 15. новембра 2023. године са почетком у 11 часова у просторијама Приведне коморе Војводине, Нови Сад, Хајдук Вељкова 11, Мастер центар, службени улаз бој 5, Мала сала број 14 (Милутин Миланковић)

Циљ: едукација учесника за примену законских одредби на управљању документима и заштити архивске грађе и документарног материјала у електронском и папирном облику.Закон о архивској грађи и архивској делатности („Сл.гласник РС“ број 6/2020) уводи низ обавеза на заштити архивске грађе и документарног материјала, док Уредба о канцеларијском пословању („Сл.гласник РС“, бр. 21/2020, 32/2021,14/2023) и Уредба о јединственим техничко-технолошким захтевима и процедурама за чување и заштиту архивске грађе и документарног материјала у електронском облику („Службени гласник РС“, бр.107/2021, 94/ 2022) уводи софтверска решења за електронско евидентирање  и електронско архивирање документарног материјала и архивске грађе.

Агенда

11:00-13:00 h   Уводно предавањe: нормативни оквир за управљање и заштиту документарног материјала и архивске грађе, сређивање архивске грађе и упис у архивску књигу, валоризација документарног материјала, листе категорија документарног материјала и општа акта, смештај архивске грађе, посупак уништавања документарног материјала коме је рок чувања прошао, Писарница, електронско архивирање и  е архив.

Предавачи :  
Милена Поповић Субић, архивски саветник, Архив Војводине
Станислава Блажевић, виши архивист, Архив Војводине
Југослав Вељковски, архивски саветник, Историјски архив Града Новог Сада

13:30 – 14:00 h Питања и одговори, примери

Радионица се оганизује у складу са питањима и интересовањем учесника и уз њихово активно учешће.

За учешће је потребно попунити пријаву у прилогу.

Котизација за Радионицу износи 8.000 динара.

Контакт особа: Бранислава Матић Видовић, Архив Војводине
e-mail: brana.mv@arhivvojvodine.org.rs
тел. 021/ 489 18 17

Scroll to Top