РЕЧИ СУ СЕНКЕ ДЕЛА

Главни и одговорни уредници
Др Милан Орлић
Др Небојша Кузмановић

Уредници
Др Невен Цветићанин
Др Сања Лазаревић Радак
Даница М. Савић, мср

Корице
Мали Немо

Дипломатија је у сваком времену чинила оно најбоље што је цивилизација могла да створи како би се избегло да једино сила уређује међународне односе, како је то истакао војвода од Брољија. Без обзира на велику еволуцију дипломатског понашања, обичаја и праксе током векова, суштина дипломатског посла задржаће неке заједнике особине, без обзира на историјски период у коме се обавља. Дипломата је у сваком добу био представник свог народа и своје државе, задужен да гради и развија везе са другима, да износи ставове и заступа националне интересе, као и да прености и скупља информације сваке врсте.

Scroll to Top