ХОРИЗОНТИ БУДУЋНОСТИ : антрополошки и други научни приступи

Главни и одговорни уредници:
др Небојша Kузмановић
проф. др Драгана Радојичић

Уредници:
др Бојана Богдановић
Kристијан Обшуст, Мср

Уредник Монографских издања Етнографског института САНУ:
др Лада Стевановић

Уређивачки одбор Монографских издања Етнографског института САНУ:
проф. др Драгана Радојичић; др Јадранка Ђорђевић Црнобрња; др Младена Прелић; др Милош Рашић; др Милеса Стефановић-Бановић; др Биљана Анђелковић; др Магдалена Штандара; проф. др Душко Петровић; проф. др Ана Сара Луначек Брумен; др Луцие Ухликова; др Хелена Тот; проф. др Лидија Радуловић

Рецензенти:
Проф. др Бојан Жикић
Др Луцие Ухликова
Др Срђан Радовић

Лектура:
Весна Смиљанић Рангелов

Превод на енглески:
Емина Јеремић Мићовић
Аутори

Потреба за дијалогом о будућности света у којем живимо наметнула се у тренутку када друштво у целини (и у свим својим аспектима) пролази кроз велике промене. Посттранзицијски, економски, технолошки, социјални, еколошки и здравствени изазови са којима се у актуелном тренутку суочава човечанство, имплицирају и (ре)имагинирање подручја и тема истраживања и у оним научним областима које припадају пољу друштвено-хуманистичких академских дисциплина. Стога је у оквиру заједничке издавачке делатности две институције – Етнографског института Српске академије наука и уметности и Архива Војводине – уређен зборник радова Хоризонти будућности: антрополошки и други научни приступи са циљем да се у оквиру шире научне заједнице покрене дијалог о перспективи проучавања друштвених, културних, политичких и других феномена. Позив да своја размишљања уобличе у (оригиналне/прегледне) научне радове прихватиле су колеге професионално ангажоване у научним и универзитетским установама у Србији, Словенији, Грчкој, Хрватској и Црној Гори.

Scroll to Top