RS 002 F. 125 ОКРУЖНИ ИНСПЕКТОРАТ ДУНАВСКЕ БАНОВИНЕ

Назив:     ОКРУЖНИ ИНСПЕКТОРАТ ДУНАВСКЕ БАНОВИНЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 125
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     ВЕЛИКИ БЕЧКЕРЕК (ЗРЕЊАНИН)
Распон грађе:     1929-1933
Датуми постојања творца:     1929-1933
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 0,84, кутија: 7
Назив/Име ствараоца(лаца):     Окружни инспекторат Дунавске бановине
Преузимање грађе:     Архивска грађа настала радом Окружног инспектората Дунавске бановине у Великом Бечкереку преузета је 1956. године приликом сеобе Архива Војводине из зграде Извршног већа АПВ у Сремске Карловце. Записника о примопредаји нема, а исто тако овај пријем није заведен ни у књизи улазног инвенрата Архива Војводине.
Оквир и садржај:     Архивску грађу фонда Ф.125 чине: подаци о мерама за сузбијање активности Комунистичке партије, спискови комуниста по градовима и срезовима, акције комуниста, хапшења и суђења комунистима; подаци о истакнутим представницима забрањених политичких странака после увођења јануарске диктатуре, јавне организације „ антидржавног ” карактера; школовање југословенских држављана у иностранству, међунационални односи, друштва и организације националних мањина и њихова делатност, деловање емигрантских и ревизионистичких организација из суседних земаља и пребацивање њихових агената и шпијуна у Краљевину Југославију, извештаји југословенских обавештајаца о приликама у суседним земљама, мере против непоузданих представника власти, контрола дописника новина и цензура штампе, рад националних организација, друштава и удружења, економске прилике и однос народа према режиму, проблеми у вези са спровођењем аграрне реформе, представке и жалбе грађана против злоупотреба од стране власти, извештаји окружног инспектората о прегледима рада политичко – управних и самоуправних органа власти на подручју деловања Инспектората и друга документа из њихове надлежности.
Допуне:     Допуне се не очекују.
Систем сређивања:     Фонд је сређен регистратурски по принципу провенијенције. Архивска грађа је устојена хронолошки по годинама и бројевима деловодног протокола и чини је строго поверљива; поверљива и редовна преписка.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру .Микрофилмована архивска грађа се налази на микрофилмским ролнамa.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Аналитички инвентар
Регеста
Водич кроз архивске фондове Архива Војводине, Нови Сад, 1999.
Постојање и место чувања копија:     Целокупна архивска грађа фонда Ф.125 Окружни инспекторат Дунавске бановине је микрофилмована
( 6.312 снимака) и налази се на ролнама бр. II 834 – 844.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 126 КРАЉЕВСКА БАНСКА УПРАВА ДУНАВСКЕ БАНОВИНЕ (ФОНД)
Scroll to Top