RS 002 F. 13 ВЛАСТЕЛИНСТВО БИЛЕТ

Назив:     ВЛАСТЕЛИНСТВО БИЛЕТ
Сигнатура:     RS 002 F. 13
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     БИЛЕТ
Распон грађе:     1726-1885
Датуми постојања творца:     1800-1885
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 14,5, књига: 51, кутија: 174
Назив/Име ствараоца(лаца):     ВЛАСТЕЛИНСТВО БИЛЕТ
Историјат творца:     У периоду од 1778. до 1784. године Загребачкој бискупији у Хравтској одузета су добра Покупско, Топуско и Храстовица (више од педесет села) и прикључна су Карловачкој и Банској војној граници. Изаслана комисија понудила је као надокнаду за ова експроприсана добра места Неузину, Боку, и Конак са пустарама Стари и Нови Лец, Малу Међу, Питинце и друга. Будући да је Бискупија била незадовољна, комисија је понудила и Билет, Кишјечу, Ђерћамош, Кларију, Кечу, Перјамош и Песак са пустарама Хетин, Идворнок, Сајан, Криву Бару, део Пакаца у Торонталској жупанији и Варјаш у Тамишкој жупанији.
Због противљења тадашњег бискупа, размена је била прихваћена тек после дугих расправа за време бискупа Максимилијана Врховца. Уговор о надокнади добара из Баната у замену за одузета имања склопили су краљевски фишкал и опуномоћеник Згаребачке бискупије Фрања Петровић 29. јула 1800. године. На основу овог уговора Загребачка бискупија је добила и право мача (Jus gladii) и вођење грађанских и кривичних спорова пред Властелинским судом.
Билет је 1809. године добио вашарску привилегију. Од 1801. године насељаване су породице из Топуског и Туропоља, као поданици и урбаријалисти Загребачке бискупије, породице: Берковић, Матановић, Делиманић, Илијевић, Парчетић, Жупац, Миксић, Банчак и др. Од 1850. до 1860. постало је среско место, а све до 1911. године било је седиште Властелинства Билет.
Историјат фонда/збирке:     Грађу овог фонда у Државну архиву у Новом Саду је из из Великожупанског звања у Великом Бечкереку (Банатски архив) пренео др Димитрије Кириловић 1929. године на основу Решења Министарства унутрашњих послова Срба, Хрвата и Словенаца (Одељење за Банат, Бачку и Барању).
Списи и књиге су мањим делом сачувани.
На основу података из радног картона Фонда види се да је грађа сређена 1972. године углавном хронолошки и делимично регистратурски и израђен је сумарни инвентар 1991. године.
Током 2013/14. године врши се ревизија фонда која обухвата и пресређивање фонда и израду новог сумарног инвентара.
Архивалије властелинства Билет налазе се и у Загребу у Капитолском архиву.
Преузимање грађе:     Према предмету из Државне архиве у Новом Саду, под бројем 168-223/1929 од 16. јула 1929. године, Министарство унутрашњих послова, Одељење Б.Б.Б. под бр.6212/1929 je донело Решење да се Билетска архива пренесе из Великожупанског звања у Великом Бечкереку (Банатски архив) у Архиву у Новом Саду .
Из предмета бр.223/1929 од 11.09.1929. године види се да је део поменуте грађе већ пренет у Архиву, док предмет бр.256/1929 показује да је Кириловић боравио у В.Бечкереку од 28. до 31. октобра, да је примио Билетску архиву (17 сандука) и послао је у Нови Сад (бродом, податак из предмета бр.255/1929). Кириловић је 15.11. 1929. (бр.275/1929) поднео извештај Министарству просвете да је ова архива пренета у Нови Сад.
Оквир и садржај:     Трећину списа чине судски спорови кривичног и грађанског Властелинског суда Билет: различити кривични преступи, дужничка потраживања, оставине, тестаменти, лицитације, уговори о закупу, различите грађанске жалбе, молбе, тужбе и итд.
Остали списи говоре о благајничком и материјалном пословању Властелинства, о приходима и расходима: табеларни извештаји, односно различити пописи становништва, њиховог имовног стања, пореског дуга, као и пописи сирочади и сирочадске имовине, рачунски списи (признанице, контрапризнанице, потврде, рачуни) који се односе на различите уплате и исплате како властелинске благајне, тако и месних благајни и појединаца, затим и извештаји управника властелинства о руковању имовином, наплати пореза, урбаријалним питањима и давањима, вашарским привилегијама, свештеничким потраживањима, праву крчмарења, као и кореспонденцијама са другим админисртрацијама и др.
Допуне:     Не очекују се накнадне допуне.
Систем сређивања:     Фонд је сређен делимично регистратурски и већим делом хронолошки, али не доследно, због чега је у току ревизија која подразумева пресређивање фонда регистратурски, на основу сачуваних протокола и записника.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање законских одредби Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     немачки (готица), мађарски (латиница), латински (латиница), славеносрпски (ћирилица), славеносрпски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру и већим делом је оштећена.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I, Сремски Карловци, 1977.
Водич кроз архивске фондове Архива Војводине, Нови Сад, 1999.
Постојање и место чувања оригинала:     Оригинали се чувају у Архиву Војводине Ф.13 Властелинство Билет.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 6 ВЛАСТЕЛИНСТВО КАМЕНИЦА (ФОНД)
RS 002 F. 11 ТОРОНТАЛСКА ЖУПАНИЈА (ФОНД)
RS 002 F. 25 СРЕЗ БИЛЕТ (ФОНД)
RS 002 F. 474 ВЛАСТЕЛИНСКИ СУД (ФОНД)
Сродне јединице описа ван архива:     Историјски архив Срем, Ф.10 Шидско властелинство
Хрватски државни архив, Властелинство Озаљ, HR-HDA-689
Хрватски државни архив, Властелинство Чаковец, HR-HDA-681
Хрватски државни архив, Властелинство Гробник, HR-HDA-1116
Хрватски државни архив, Властелинство Бежанец, HR-HDA-678
Историјски архив Срем, Шидско властелинство
Историјски архив Зрењанин, Збирка породице Миксић из Неузина (1812-1855)
Напомена о објављивању:     Прве податке о фонду пружа др Боровски Саму (Borovszku Samu) у књизи “Торонталска жупанија”, стр.26, Историјски гласник, Нови Сад, 1930, I,св .3, стр. 174.
Scroll to Top