RS 002 F. 14 ЗБИРКА СПИСА КОМОРСКЕ КОМИСИЈЕ ЗА РЕГУЛАЦИЈУ ВЕЛИКОКИКИНДСКОГ ДИСТРИКТА

Назив:     ЗБИРКА СПИСА КОМОРСКЕ КОМИСИЈЕ ЗА РЕГУЛАЦИЈУ ВЕЛИКОКИКИНДСКОГ ДИСТРИКТА
Сигнатура:     RS 002 F. 14
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     ВЕЛИКА КИКИНДА (КИКИНДА)
Распон грађе:     1817-1821
Датуми постојања творца:     1817-1821
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 0,70, кутија: 7
Назив/Име ствараоца(лаца):     Коморска комисија за регулацију Великокикиндског дистрикта-Велика Кикинда
Историјат творца:     Дворска комора у Бечу оформила је 1817. године Комисију за регулацију Великокикиндског дистрикта, која је била упућена на подручје ове политичко-управне јединице. Комисија је деловала до 1821. године. Извештаји су упућивани Дворској комори у Бечу. Поред списа дистриктуалних органа управе и локалних политичких и коморских институција, у фонду су у знатном броју заступљени царски укази и списи Дворске коморе, тј. сабрана је документација која је требало да омогући Комисији успешан рад приликом спровођења регулације Великокикиндског дистрикта.
Историјат фонда/збирке:     Грађа је добијена реституцијом од НР Мађарске 1960. године.
Поступак сређивања је у току. Из досије фонда се види да постоји привремени попис архивских јединица, али није наведено које године је извршен. Такође постоји сумарни инвентар (1991) откуцан на папиру. Од научно информативних средстава израђена је историјска белешка.
Преузимање грађе:     Дворска комора у Бечу предала је списе Коморске комисије за регулацију Великокикиндског дистрикта Угарској дворској канцеларији, у чијем су се склопу они чували у Мађарском државном Архиву у Будимпешти. Грађа је добијена реституцијом од НР Мађарске 1960. године.
Оквир и садржај:     Списи архивске збирке “Збирка списа Коморске комисије за регулацију Великокикиндског дистрикта” не потичу искључиво из пословања дистриктуалне управе. Поред списа дистриктуалних органа управе и локалних политичких и коморских институција, у знатном броју су заступљени царски укази и списи Дворске коморе и Мађарске дворске канцеларије. Превасходно, сабрана је документација која је Комисији требала омогућити успешан рад приликом спровођења регулације Великокикиндског дистрикта. Дворска комора у Бечу оформила је 1817. године Комисију за регулацију Великокикиндског дистрикта, која је била упућена на подручје ове политичко-управне јединице. Комисија је била изаслана да обави нову реамбулацију, односно разграничење свих места у Дистрикту. Геометарски попис земљишта, винограда, подела и опорезивање пашњака, да уреди нову управу у целом Дистрикту итд.
Допуне:     Не очекује се допуна.
Систем сређивања:     Регистратурски, по систему провинијенције. Делимично сређена грађа. Ревизија у току.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     немачки (готица), латински (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Историјска белешка
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I, Сремски Карловци, 1977.
Водич кроз архивске фондове Архива Војводине, Нови Сад, 1999.
Постојање и место чувања оригинала:     Оригинали се чувају у Архиву Војводине, Ф.14.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 15 ЗБИРКА СПИСА КОМИСИЈЕ ЗА РЕГУЛАЦИЈУ ПОТИСКОГ КРУНСКОГ ДИСТРИКТА (ФОНД)

 

Scroll to Top