RS 002 F. 131 ПРОМЕТНА ЦЕНТРАЛА ЗЕМЉОРАДНИЧКИХ ЗАДРУГА

Назив:     ПРОМЕТНА ЦЕНТРАЛА ЗЕМЉОРАДНИЧКИХ ЗАДРУГА
Сигнатура:     RS 002 F. 131
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1931-1946
Датуми постојања творца:     1931-1941
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 1,80, књига: 30, кутија: 11
Назив/Име ствараоца(лаца):     Прометна централа земљорадничких задруга
Историјат фонда/збирке:     Савез земљорадничких задруга АПВ предао је архивску грађу насталу радом Прометне централе земљорадничких задруга Задружном архиву 1951. године. Од 1963. године ова архивска грађа се налазила у Пољопривредном архиву, а од 1968. године налази се у Архиву Војводине.
Преузимање грађе:     Архивска грађа настала радом Прометне централе земљорадничких задруга – Нови Сад преузета је од Задружног архива Војводине 1963. године.(напомена: није пронађен Записник о примопредаји). У књизи улазног инвентара (св.2, Привредно одељење )овај пријем је заведен под редним бројем 10.
Оквир и садржај:     Архивску грађу фонда чине: подаци о оснивању, решење о регистрацији, правила, рад Управног и Надзорног одбора; записници са седница; извештаји о раду; подаци о чланству, приступнице задруга; збирни биланси; подаци о извозу; пословна преписка; рад испостава у Великој Кикинди, Великом Бечкерерку, Винковцима, Вршацу; подаци о задругама чланицама; књиге евиденције и др.
Допуне:     Допуне се не очекују.
Систем сређивања:     Фонд Ф.131 је сређен по принципу слободне провенијенције, тематски. Унутар тематских целина архивска грађа је устројена хронолошки по годинама.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Aрхива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I, Нови Сад, 1991.
Водич кроз архивске фондове Архива Војводине, Нови Сад, 1999.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 111 ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЦЕНТРАЛНА КРЕДИТНА ЗАДРУГА КАО САВЕЗ НЕМАЧКИХ КРЕДИТНИХ И ПРИВРЕДНИХ ЗАДРУГА (ФОНД)
RS 002 F. 124 САВЕЗ ЗЕМЉОРАДНИЧКИХ ЗАДРУГА КАО ЗАДРУГА С.О.Ј. (ФОНД)

 

Scroll to Top