RS 002 F. 130 УДРУЖЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИКА КАО САВЕЗ ПОЉОПРИВРЕДНИХ УДРУЖЕЊА ДУНАВСКЕ БАНОВИНЕ

Назив:     УДРУЖЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИКА КАО САВЕЗ ПОЉОПРИВРЕДНИХ УДРУЖЕЊА ДУНАВСКЕ БАНОВИНЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 130
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1929-1936
Датуми постојања творца:     1930- нема података када је престало с радом
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 0,05, књига: 1, кутија: 1
Назив/Име ствараоца(лаца):     Удружење пољопривредника као Савез пољопривредних удружења Дунавске бановине
Преузимање грађе:     Нема података о преузимању грађе.
Оквир и садржај:     Евиденције аката, нормативна акта (Правила Удружења), подаци о оснивању Удружења, записници са седница Управног и Извршног одбора Удружења, записници са скупштина Удружења и др.
Допуне:     Не очекују се допуне.
Систем сређивања:     У Архиву су формирани предмети, који су груписани према садржају у оквиру тематских група.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Аналитички инвентар
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.

 

Scroll to Top