RS 002 F. 135 ЈУГОСЛОВЕНСКО УЧИТЕЉСКО УДРУЖЕЊЕ – СЕКЦИЈА ЗА ДУНАВСКУ БАНОВИНУ

Назив:     ЈУГОСЛОВЕНСКО УЧИТЕЉСКО УДРУЖЕЊЕ – СЕКЦИЈА ЗА ДУНАВСКУ БАНОВИНУ
Сигнатура:     RS 002 F. 135
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1931-1941
Датуми постојања творца:     1931-1941
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 1,72, књига: 10, кутија: 12
Назив/Име ствараоца(лаца):     Југословенско учитељско удружење – Секција за Дунавску бановину
Преузимање грађе:     Приликом регистратурског сређивања грађе Краљевске банске управе Дунавске бановине 1960. године, издвојен је фонд Југословенско учитељско удружење-секција за Дунавску бановину. Део архивске грађе и регистратурског материјала насталог радом Удружења преузет је у Архив Војводине 14. октобра 1968. године од Синдиката радника друштвених делатности Југославије-Покрајинског одбора за Војводину (Записник о примопредаји бр. 03 1151/1, улазни инвентар Архива Војводине бр. 114).
Оквир и садржај:     Архивска грађа садржи књиге евиденције; књиге записника са седница Управног одбора; извештаје и документа са годишњих скупштина Удружења; списак чланова Секције; извештаје са годишњих скупштина среских учитељских удружења; спискове чланова среских учитељских друштава; расписе Главног одбора Југословенског учитељског удружења о одлукама донетим на својим седницама; преписку око организационог учвршћивања и стручне делатности среских учитељских удружења; списе око регулисања материјалног потраживања од среских учитељских удружења и друго.
Допуне:     Допуне се не очекују.
Систем сређивања:     Архивска грађа фонда је највећим делом сређена по принципу провенијенције, хронолошки по годинама и бројевима деловодног протокола, а за мали део фонда (1 кутија) формиране су две тематске групе (серије): документа са годишњих скупштина и разно.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I, Нови Сад, 1991.
Водич кроз архивске фондове Архива Војводине, Нови Сад, 1999.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа ван архива:     Историјски архив Сента, Ф.531. Сенћанска водна управа

 

Scroll to Top