RS 002 F. 137 ИСПИТНА КОМИСИЈА ЗА МАЈСТОРСКЕ ИСПИТЕ КОД ДРЖАВНЕ СРЕДЊЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ

Назив:     ИСПИТНА КОМИСИЈА ЗА МАЈСТОРСКЕ ИСПИТЕ КОД ДРЖАВНЕ СРЕДЊЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 137
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1932-1937
Датуми постојања творца:     1932-1937
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 4,24, књига: 2, кутија: 35
Назив/Име ствараоца(лаца):     Испитна комисија за мајсторске испите код Државне средње техничке школе 
Преузимање грађе:     Фонд 137. преузет је у Архив Војводине 1962. године, бр. Записника о примопредаји 01-329/1962. Грађа фонда преузета је од Покрајинске привредне коморе, Савета за занатство и комуналну привреду, заједно са другом грађом која је преузета од Привредне коморе.
Оквир и садржај:     Грађа фонда 137. садржи: молбе занатлија свих струка за полагање мајсторских испита уз доказе о времену које су провели изучавајући занат (шегрт, калфа), записници о полагању мајсторских испита, разно и друго.
Допуне:     Не очекују се допуне.
Систем сређивања:     Део фонда 137. сређен је регистратурски по принципу провенијенције, хронолошки по годинама и бројевима деловодног протокола, у распону од 1932 – 1937. године. Други део сређен је по принципу слободне провенијенције, тематски, на групе: разно и записници о полагању мајсторских испита. Група записници о полагању мајсторских испита је такође сређена по бројевима деловодног протокола, хронолошки по годинама. 
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба “Закона о културним добрима” РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I, Нови Сад, 1991.
Водич кроз архивске фондове Архива Војводине, Нови Сад, 1999.
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Постојање и место чувања оригинала:      
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:      

 

Scroll to Top