RS 002 F. 159 НОВОСАДСКО КРАЉЕВСКО ТУЖИЛАШТВО

Назив:     НОВОСАДСКО КРАЉЕВСКО ТУЖИЛАШТВО
Сигнатура:     RS 002 F. 159
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1941-1944
Датуми постојања творца:     1941-1944
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 11,13, књига: 6, кутија: 92
Назив/Име ствараоца(лаца):     Újvidéki Királyi ügyészség
Преузимање грађе:     Архив Војводине је од писарнице Окружног суда у Новом Саду 27.09.1962.г преузео архивску грађу и регистратурски материјал (Примопредајни записник 01-268/1-62) правосудних органа из периода Краљевине Југославије, са седиштем у Новом Саду (Окружног суда, Апелационог суда, Државног правобраниоштва, Државног тужилаштва и Одељења “Б” београдског касационог суда), у укупној количини од 988 свежњева списа, 377 књига и 1351 штампаних књига, новина и часописа. У књизи улазног инвентара Архива Војводине овај пријем је заведен под бројем 83. Не постоји детаљан попис примљене грађе, али се у записнику спомиње да је “грађа настала углавном до ослобољења” и да је “углавном на српском језику”, из чега се може закључити да се ту налазила и грађа Тужилаштва из ратног периода одн. 1941-1944. на мађарском језику. Такође, у радни картон Ф. 159 уписано је да је архивска грађа овог фонда у количини од 40 свежњева односно 7 м, 1962. године издвојенa из грађе Ф.79 Окружни суд у Новом Саду.
Постоји могућност да је мањи део грађе дошао у Архив приликом пријема грађе Окружног суда 1964. г, али се то не може потврдити. Иако постоји примопредајни записник (Примопредајни записник б.б./1964 (број Среског архива Нови Сад 54/4, Књига улазног инвентара АВ бр. 94) из њега сазнајемо само да је Архив Војводине 18.06.1964. године од Државног архива среза Нови Сад преузео архивску грађу и регистратурски материјал правосудних органа из периода Краљевине Југославије са седиштем у Новом Саду (Окружног суда, Апелационог суда и Касационог суда), у укупној количини од 167 фасцикли, од које грађи Окружног суда припада 161 фасцикла.
Оквир и садржај:     Евиденција новчано кажњених; организација, руковођење и финансијско пословање Тужилаштва; персонална документа; предмети кривичног гоњења због уцене, крађе, убиства, увреде части, паљевине, провалних крађа, фалсификовања исправа, наношења тешких телесних повреда; итд.
Допуне:     Допуне се не очекују.
Систем сређивања:     У Архиву Војводине је 1964. године извршено регистратурско сређивање по организационим јединицама, хронолошки по бројевима деловодног протокола.
Грађа је подељена на серију Управе (Председништво) са ознаком EL и серију предмета према општем деловодном протоколу. Списи са ознаком EL су разведени на 23 организационе јединице (означене негде римским, негде арапским бројевима).
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима Републике Србије из 1994. године.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     мађарски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I, Нови Сад, 1991.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 158 НОВОСАДСКИ КРАЉЕВСКИ ОКРУЖНИ СУД (ФОНД)
RS 002 F. 80 ДРЖАВНО ТУЖИОШТВО (ФОНД)
RS 002 F. 209 ПОКРАЈИНСКО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО (ФОНД)
RS 002 F. 210 ОКРУЖНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО (ФОНД)

 

Scroll to Top