RS 002 F. 162 ПОКРАЈИНСКА КОМИСИЈА ЗА УПИС I И II НАРОДНОГ ЗАЈМА

Назив:     ПОКРАЈИНСКА КОМИСИЈА ЗА УПИС I И II НАРОДНОГ ЗАЈМА
Сигнатура:     RS 002 F. 162
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1948-1951
Датуми постојања творца:     1948-1951 с прекидом 1949. г.
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 0,56, књига: 1, кутија: 5
Назив/Име ствараоца(лаца):     Покрајинска комисија за упис I и II народног зајма
Преузимање грађе:     Не зна се тачно када је архивска грађа настала радом Покрајинске комисије за упис I и II народног зајма, Нови Сад предата Архиву Војводине. У досијеу фонда нема подататка о пријему архивске грађе настале радом ове Комисије. Исто тако пријем овог фонда није заведен ни у књизи улазног инвентара Архива Војводине.
Оквир и садржај:     Архивску грађу фонда чине: Записник са Прве конститутивне седнице; расписи са упутствима о упису народног зајма; извештаји инструктора о организацији и раду среских и месних комисија и поткомисија; материјали о уплати и упису зајма преко Народног фронта, синдиката и Државне инвестиционе банке; спискови чланова покрајинске комисије и месних комисија и поткомисија; телефонски извештаји и билтени о стању послова око уписа зајма; дневни прегледи, збирни извештаји; материјали о другом народном зајму и др.
Допуне:     Допуне се не очекују.
Систем сређивања:     Фонд Ф.162 је сређен по принципу слободне провенијенције, тематски. Унутар серија архивска грађа је устројена хронолошки по годинама.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине IV, Нови Сад, 1993.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.

 

Scroll to Top