RS 002 F. 166 УРЕД ЗА КОЛОНИЗАЦИЈУ

Назив:     УРЕД ЗА КОЛОНИЗАЦИЈУ
Сигнатура:     RS 002 F. 166
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     ОСИЈЕК
Распон грађе:     1941-1945
Датуми постојања творца:     1941-1945
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 12,10, књига: 11, кутија: 78
Назив/Име ствараоца(лаца):     Уред за колонизацију
Преузимање грађе:     Нема прецизних података о преузимању грађе Уреда за колонизацију у Осијеку. Предпоставља се да је фонд пренет из зграде Извршног већа Народне скупштине Аутономне Покрајине Војводине приликом сеобе Архива у Сремске Карловце 1956. године.
Оквир и садржај:     Архивска грађа фонда садржи књиге евиденције; књиге пописа аграрних интересената, књиге исказа за котар Вуковар и Ириг и друго; податке о ревизији аграрне реформе и колонизације из периода Краљевине Југославије на подручју срезова Хрватска Митровица (Сремска Митровица), Хрватски Карловци (Сремски Карловци), Илок, Ириг, Рума, Стара Пазова, Вуковар, Винковци, Земун и Шид; уредбе, наредбе, упутства и друга нормативна акта; експропријационе одлуке са подацима о накнадама велепоседницима, колико је земљишта експроприсано за јавно добро, колико је одобрено прекупа од ранијих аграрних субјеката, колико преостаје за колонизацију и поделу месним аграрним интересентима, колико преостаје за поједине категорије интересената (сељака, занатлија), као и однос Уреда према поседницима који су били инострани држављани; елаборате бивших власника са подацима о конфисковаој имовини особа које су својевољно или под присилом напустиле подручје Независне Државе Хрватске, спискове лица за сваки котар чија је имовина конфискована, појединачне елаборате са пописом и проценом имовине, одлуке Државне ризнице о одузимању имовине; одлуке о преиспитивању са подацима о одобреним и неодобреним експропријацијама земљишта, одлуке о грунтовном превођењу земљишта, искази аграрне деобе и слично; молбе аграрних интересената да им се одобре купопродајни уговори; евиденције старих и нових субјеката са списковима аграрних интересената и субјеката, исказа аграрних субјеката православе вере који су покатоличени; понове – појединачне листове бивших власника са подацима о грунтовном и катастарском стању поседа, преписе катастарских поседовних листова; закупне уговоре који садрже уговоре о издавању у закуп земљишта и зграда под контролом Уреда и извештаје и друга акта о наплати закупнине; документа о преузимању пољопривредних производа и материјалном пословању са подацима о жетви, приходима од усева на аграрним добровољачким земљама, извештаје о пољопривредним производима, стоци у власништву Завода за колонизацију; меничке трошкове који обухватају техничку документацију у вези са премеравањем поседа и земљишта; Врховно повереништво за Срем, Винковци са преписком о комасацији земљишта; Повереништво за котар Вуковар са подацима о исељеним особама, напуштеним кућама, приходима од аграрног и добровољачког земљишта, жалбама због одузетог земљишта и друго; изласланик уреда за колонизацију у Осијеку, Вуковар са подацима о ревизији аграрних субјеката, молбама колониста, персоналним питањима; ревизионе списе аграрних субјеката из периода Краљевине Југославије са општим подацима о власништву над земљом, породичном стању, факултативном откупу и прекупу, да ли им се земља одузима или оставља у власништву; искази целокупног стања на колонијама основаним за време Краљевине Југославије; пописи добровољачких аграрних земљишта.
Допуне:     Допуне се не очекују.
Систем сређивања:     Архивска грађа фонда је мањим делом сређена регистратурски по принципу провенијенције, хронолошки по годинама и бројевима деловодног протокола. Већи део фонда се састоји од тематских група (серија). Архивирање докумената у регистратури није вршено по одсецима већ по тематским групама сродних докумената и овај принцип је задржан и у Архиву приликом архивистичког сређивања фонда. У оквиру фонда су задржане и одлуке о утврђивању објеката и експропријацији земљишта и друга документа која су настала радом Комисије за ликвидацију аграрне реформе у Вуковару (1933-1941), а које је Уред за колонизацију у Осјеку често користио за доношење својих одлука и решења. Издвајањем ових докумената предмети у фонду би постали непотпуни, а са друге стране, у фонду Комисије за ликвидацију аграрне реформе у Вуковару они се обично налазе у више примерака.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     хрватски (латиница), српски (ћирилица)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I, Нови Сад, 1991.
Никола Николић, Татјана Булић, Архивски фондови о аграрној реформи и колонизацији 1919-1945, Водич, Сремски Карловци, 1969.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа ван архива:     Хрватски државни архив, Ф. 246 Завод за колонизацију НДХ, 1941-1944.
Напомена о објављивању:     Никола Л. Гаћеша, Аграрана реформа и колонизација у Срему 1919-1941, Нови Сад, 1975.

 

Scroll to Top