RS 002 F. 167 УДРУЖЕЊЕ ЈУГОСЛОВЕНСКИХ ПОЉОПРИВРЕДНИХ СТРУЧЊАКА, СЕКЦИЈА ЗА ДУНАВСКУ БАНОВИНУ

Назив:     УДРУЖЕЊЕ ЈУГОСЛОВЕНСКИХ ПОЉОПРИВРЕДНИХ СТРУЧЊАКА, СЕКЦИЈА ЗА ДУНАВСКУ БАНОВИНУ
Сигнатура:     RS 002 F. 167
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1935-1941
Датуми постојања творца:     1935-1941
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 0,05, књига: 3, кутија: 1
Назив/Име ствараоца(лаца):     Удружење југословенских пољопривредних стручњака – Секција за Дунавску бановину
Преузимање грађе:     Нема прецизних података када су архивска грађа и регистратурски материјал настали радом Удружења југословенских пољопривредних стручњака – Секције за Дунавску бановину примљени у Архив Војводине. У историјату архивског фонда помиње се претпоставка да је грађа фонда издвојена из Пољопривредног одељења Банске управе, али се због недостатка података то не може поуздано утврдити.
Оквир и садржај:     Архивска грађа фонда садржи књиге евиденције; податке о оснивању Удружења и његових подружница; чланству; оснивању гласила Удружења; седницама подружница; спискове пољопривредних стручњака на територији Дунавске бановине; преписку са Централом у Београду; податке о уплати чланарине; финансијском стању Секције и другом.
Допуне:     Не очекују се допуне.
Систем сређивања:     Фонд је сређен регистратурски по принципу провенијенције, хронолошки по годинама и бројевима деловодног протокола.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.

 

Scroll to Top