RS 002 F. 169 ГЛАВНИ НАРОДНООСЛОБОДИЛАЧКИ ОДБОР ВОЈВОДИНЕ

Назив:     ГЛАВНИ НАРОДНООСЛОБОДИЛАЧКИ ОДБОР ВОЈВОДИНЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 169
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1944-1946
Датуми постојања творца:     1943-1945
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 0,94, књига: 4, кутија: 8
Назив/Име ствараоца(лаца):     Главни народноослободиначки одбор Војводине
Преузимање грађе:     Не постоје прецизни подаци о томе када је грађа овог фонда примљена у Архив Војводине.
Оквир и садржај:     Архивска грађа овог фонда садржи списе који говоре о делатности Покрајинског народнослободилачког одбора, о организовању и развијању борбе против окупатора; оснивање, организација и учвршћивање народноослободилачких одбора у Војводини (МНО, СНО, ОНО); делатност Покрајинског народнослободилачког одбора на упознавању народа са одлукама АВНОЈ-а и на спровођењу ових одлука; прикупљање помоћи за опремање и издржавање народноослободилачке војске; о конституисању и организацији ГНОВ-а, делатности народних одбора на организовању привреде, просвете, културе и других области делатности и живота на ослобођеној територији; делатност друштвено-политичких организација; сарадња ГНООВ-а са Главним штабом НОВ и ПОВ; извештаји о ситуацији на фронтовима – савезничким и у Југославији; прогласи и позиви припадницима народности на борбу против окупатора; мере за осигурање безбедности на ослобођеним територијама; ометање мобилизације и других мера које је вршио непријатељ; оснивање и организација рада Комисије за утврђивање злочина окупатора и њихових помагача у Војводини; збрињавање избеглица и погорелаца са подручја под окупацијом; заштита конфисковане имовине и обезбеђивање обраде земљишта; односи са Црвеном армијом и Бугарском војском; оснивање и организација органа народноослобдилачких власти, привредног живота, саобраћаја, просветних, културних, здравствених и других институција након ослобођења већег дела Војводине у октобру 1944. године.
Допуне:     Не очекују се допуне.
Систем сређивања:     Грађа овог фонда је сређена хронолошки по годинама и бројевима деловодног протокола.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Аналитички инвентар
Геогрефски регистар
Предметни регистар
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I, Сремски Карловци, 1977.
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I I, Нови Сад, 1992.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 16 ГОРЊОБАНАТСКА ПОТИСКА ВОДНА ЗАДРУГА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОПЛАВЕ (ФОНД)
RS 002 F. 47 БОЧАР – ИЂОШКА ВОДНА ЗАДРУГА (ФОНД)
RS 002 F. 174 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ТРГОВИНУ, ИНДУСТРИЈУ И ЗАНАТСТВО ГЛАВНОГ НАРОДНООСЛОБОДИЛАЧКОГ ОДБОРА ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 207 ВРХОВНИ СУД ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 186 ПОВЕРЕНИШТВО ЗА ТРГОВИНУ И СНАБДЕВАЊЕ ГЛАВНОГ ИЗВРШНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 190 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПЕРСОНАЛНУ СЛУЖБУ ГЛАВНОГ ИЗВРШНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 177 СУД ЗА СУЂЕЊЕ ЗЛОЧИНА И ПРЕСТУПА ПРОТИВ НАЦИОНАЛНЕ ЧАСТИ НАРОДА ВОЈВОДИНА (ФОНД)
RS 002 F. 208 ОКРУЖНИ СУД (ФОНД)
RS 002 F. 200 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОСЛОВЕ ФИНАНСИЈА (ФОНД)
RS 002 F. 201 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ (ФОНД)
RS 002 F. 178 УПРАВА НАРОДНИХ ДОБАРА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 203 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И КУЛТУРУ (ФОНД)
RS 002 F. 181 ГЛАВНА КОМИСИЈА ЗА РАТНУ ШТЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 205 ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ (ФОНД)
RS 002 F. 183 КОМИСИЈА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ЗЛОЧИНА ОКУПАТОРА И ЊИХОВИХ ПОМАГАЧА У ВОЈВОДИНИ (ФОНД)
RS 002 F. 184 ГЛАВНА КОМИСИЈА ЗА НАСЕЉАВАЊЕ БОРАЦА У ВОЈВОДИНИ (ФОНД)
RS 002 F. 185 ОДЕЉЕЊЕ ЗА АГРАРНУ РЕФОРМУ И КОЛОНИЗАЦИЈУ ГЛАВНОГ ИЗВРШНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 218 ПЛАНСКА КОМИСИЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 188 ПОКРАЈИНСКА УПРАВА ПОЉОПРИВРЕДНИХ МАШИНСКИХ СТАНИЦА ЗА ВОЈВОДИНУ (ФОНД)
RS 002 F. 221 ГЛАВНА УПРАВА ЗА ОБРАДУ ЗЕМЉИШТА НОВИХ НАСЕЉА (ФОНД)
RS 002 F. 193 САВЕТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ ИЗВРШНОГ ВЕЋА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 195 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНДУСТРИЈУ И ЗАНАТСТВО ИЗВРШНОГ ВЕЋА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 196 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРАВОСУЂЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 171 ВОЈНА ОБЛАСТ ЗА БАЧКУ И БАРАЊУ (ФОНД)
RS 002 F. 1 ВРШАЧКА ЕПАРХИЈА (ФОНД)
Сродне јединице описа ван архива:     Музеј Војводине, Нови Сад
Scroll to Top