RS 002 F. 210 ОКРУЖНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО

Назив:     ОКРУЖНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО
Сигнатура:     RS 002 F. 210
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1945-1976
Датуми постојања творца:     1945- нема података када је престао с радом
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 22,37, књига: 116, кутија: 168
Назив/Име ствараоца(лаца):     Окружно јавно тужилаштво
Историјат фонда/збирке:     Архивска грађа и регистратурски материјал настали радом Окружног јавног тужилаштва примљени су у два наврата у Архив Војводине. Прва примопредаја извршена је 6. јула 1970. године када је преузето 10,5 метара и 14 књига у регистратурски сређеном стању за период 1951-1960. година (Записник о примопредаји бр. 03-526/70). Примопредаја је заведена у књигу улазног инвентара Архива Војводине под редним бројем 127. Друга примопредаја извршена је 14. јуна 1990. године за период 1961-1976. година у количини од 5 метара (Записник о примопредаји бр. VII 031.5-5/90) и заведена је у књигу улазног инвентара Архива под редним бројем 285. Фонд је сређен регистратурски по принципу провенијенције. У оквиру организационих јединица, архивска грађа је сређена по ознакама, годинама и редним бројевима. Књиге и списи су већим делом сачувани. Архивска грађа је на српском језику. Од научно-информативних средстава израђени су сумарни инвентар и белешка о фонду. Фонд је проглашен културним добром од изузетног значаја и доступан је за коришћење.
Преузимање грађе:     Архивска грађа и регистратурски материјал примљени су у два наврата у Архив Војводине од Окружног јавног тужилаштва. Прва примопредаја извршена је 6. јула 1970. године када је преузето 10,5 метара и 14 књига у регистратурски сређеном стању за период 1951-1960. година (Записник о примопредаји бр. 03-526/70). Примопредаја је заведена у књигу улазног инвентара Архива Војводине под редним бројем 127. Друга примопредаја извршена је 14. јуна 1990. године за период 1961-1976. година у количини од 50 метара (Записник о примопредаји бр. VII 031.5-5/90) и заведена је у књигу улазног инвентара Архива под редним бројем 285.
Оквир и садржај:     Архивска грађа фонда садржи књиге евиденције; оптужнице по кривичним делима; привредне преступе; предмете о непријатељској делатности против народа и државе; повреди угледа државе; предмете о учествовању у непријатељској војсци (Културбунду) за време Другог светског рата; податке о ситним и крупним крађама; лакшим и тежим повредама радне дужности; финансијским преступима (проневере и малверзације) у државним и друштвеним предузећима и установама; бежању преко границе, увреди државе, предсеника државе и државника; решења Народних одбора о национализацији имовине и друго. Списи опште администрације пружају информације о организацији и делокругу рада тужилаштва, односу како према вишим, тако и према нижим органима.
Допуне:     Према подацима из Извештаја архивисте за заштиту архивске грађе ван архива (бр. II 031.3-125/12 од 24. 1. 2013.) у Окружном јавном тужилаштву у Новом Саду се налази 5 дужних метара архивске грађе за преузимање која обухвата временски период 1977-1982.године.
Систем сређивања:     Фонд је сређен регистратурски по принципу провенијенције. У оквиру организационих јединица, архивска грађа је сређена по ознакама, годинама и редним бројевима.

Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закон о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је нан папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 209 ПОКРАЈИНСКО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО (ФОНД)
RS 002 F. 208 ОКРУЖНИ СУД (ФОНД)

 

Scroll to Top