RS 002 F. 209 ПОКРАЈИНСКО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО

Назив:     ПОКРАЈИНСКО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО
Сигнатура:     RS 002 F. 209
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1945-1965
Датуми постојања творца:     1945-1991
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 29,87, књига: 75, кутија: 232
Назив/Име ствараоца(лаца):     Покрајинско јавно тужилаштво
Преузимање грађе:     Архивска грађа и регистратурски материјал настали радом Покрајинског јавног тужилаштва примљени су у Архив Војводине у четири наврата: Прва примопредаја извршена је 27. маја 1964. године од Писарнице Извршног већа АП Војводине (Записник о примопредаји бр. 01-169, улазни инвентар Архива Војводине бр. 92). Друга примопредаја грађе је била 19. јуна 1967.године када је од Јавног тужилаштва АП Војводине примљен „један камион списа одлично сређен” за период 1951-1963. година (Записник о примопредаји бр. 42/67, улазни инвентар Архива Војводине бр. 105). Трећа примопредаја архивске грађе и регистратурског материјала извршена је 4. децембра 1987. године од Одсека писарнице Извршног већа АП Војводине у количини од 7 метара за период 1958-1968. година (Записник о примопредаји бр. VII 031.5-4/87, књига улазног инвентара Архива Војводине бр. 251). Четврта примопредаја је извршена 14. маја 1990. године од Окружног јавног тужилаштва у количини од 50 метара за период 1961-1976.година (Записник о примопредаји бр. VII 031.5-5/90, улазни инвентар Архива Војводине бр.285).
Оквир и садржај:     Архивска грађа фонда садржи књиге евиденције, оптужнице по кривичним делима, привредне преступе, управно грађанске и персоналне предмете. Списи опште администрације пружају информацију о делокругу рада тужилаштва и његовој организацији, односу како према вишим, тако и према нижим органима. Предмети до педесетих година XX века карактеристични су по кривичним делима против народа и државе, ратним злочинима и делима привредне сарадње са окупатором, поред класичних кривичних дела. Посебно је интересантна мала група КСЧ која садржи предмете у вези са суђењима пред специјалним судовима за суђење кривичних дела против националне части. Од 1949. године до половине педесетих година повећава се број предмета са квалификацијом шпекулације, саботаже и недозвољене трговине, који се највећим делом односе на обавезан откуп пољопривредних производа, са драстичним казнама и споредним мерама, као што је конфискација, често целокупне имовине. Одељење општег надзора садржи у почетним годинама, поред осталог, и велики број предмета који се односе на интервенције јавног тужиоца у вези са аграрном реформом. Групе грађанског одељења садрже податке о национализацији док документа Одељења ОЗН-е, као и групе Б и Бр које се односе на безбедност, дају податке о друштвено-политичкој ситуацији у Војводини као и карактеристикама времена у коме су стварана. Архивска грађа фонда садржи и Билтене-оперативне недељне извештаје, копије оптужница, пресуда, решења, жалби и других аката среских јавних тужилаштава, платне спискове службеника окружних јавних тужилаштава и друго.
Систем сређивања:     Приликом првог пријема грађе 1964. године, установљено је да је део грађе извађен из омота у регистратури што је довело до тога да су предмети били измешани а неки и трајно изгубљени. У Архиву је извршено испитивање организационе структуре фонда, регистратурски материјал је подељен по овим организационим јединицама, а један део је груписан тематски и формиране су групе. Појединачни расути предмети идентификовани су преко ознака и књига и спојени у предмете. Након пријема грађе 1967. и 1987. године, све ове операције су поновљене, а грађа је обједињена и комплетирана убацивањем у раније формиране серије и тематске групе. На тај начин грађа је доведена у регистратуски поредак. Године 2003. извршено је сређивање тематских група ван организационих јединица (статистички извештаји, билтени…).Једна велика тематска група садржи грађу која није настала радом ствараоца фонда, нити уз његово директно учешће, већ је достављана Јавном тужилаштву као информација. Ова грађа је сачувана у фонду због њеног значаја за разумевање устројства и рада нижих правосудних органа на територији Војводине и чине је копије оптужница, пресуда, закључака и решења окружних и среских судова и Врховног суда. Фонд је већим делом сређен регистратурски по принципу провенијенције. У оквиру организационих јединица архивска грађа је сређена по ознакама, годинама и редним бројевима. Део докумената је груписан тематски и формиране су тематске групе (билтени, статистички извештаји, исечци из штампе и др.).
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине IV, Нови Сад, 1993.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 183 КОМИСИЈА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ЗЛОЧИНА ОКУПАТОРА И ЊИХОВИХ ПОМАГАЧА У ВОЈВОДИНИ (ФОНД)
RS 002 F. 210 ОКРУЖНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО (ФОНД)

 

Scroll to Top