RS 002 F. 216 ЛИЧНИ ФОНД ПАВЛА РАДОВАНОВИЋА

Назив:     ЛИЧНИ ФОНД ПАВЛА РАДОВАНОВИЋА
Сигнатура:     RS 002 F. 216
Ниво описа:     ФОНД
Распон грађе:     1955-1998
Датуми постојања творца:     1923-1981
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 1.8, кутија: 15
Назив/Име ствараоца(лаца):     Павле Радовановић
Преузимање грађе:     Преузимање грађе овог фонда у Архив Војводине је извршено три пута:
18.3.1993.у количини од 1,5м (примопредајни записник бр. II 031.5-2/93, бр. улазног инвентара 320) и 3.7.1996. у количини од 0,5м (примопредајни записник бр. II 031.5-2/96, бр. улазног инвентара 332)као поклон од ћерке Горане Штрбац-Радовановић.
Следеће прузимање извршено је 19.8.1999.(примопредајни записник бр.031.5/1-96, бр. улазног инвентара 341 и 342) у количини од 0,30м од Мире Џепине, удовице Павла Радовановића.
Оквир и садржај:     Грађа овог фонда из периода 1955-1998 обухвата лична документа Павла Радовановића, имовинско-правне списе, документа делатности која обухватају материјале у вези са израдом скулптура, учешћем на ликовним колонијама, уговоре о изради скулптура са установама и појединцима, документа о изради спомен обележја, затим документа у вези са ауторским хонорарима и уговори о делу. Ту се такође налазе и фотографије, позивнице, значке и др.
Допуне:     Не очекују се допуне.
Систем сређивања:     Приликом сређивања фонда извршена је класификација и систематизација архивске грађе, фонд је сређен у складу са тематским критеријумом према Упутству о сређивању личних и породичних фондова. Формиране групе су следеће:
Лична документа;
Имовинско-правни списи;
Документа делатности;
Преписка;
Архивска грађа разних лица о творцу фонда;
Илустративни материјал.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Фонд се састоји од грађе на папиру, негатива и дијапозитива.
Информативна средства:     Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине IV, Нови Сад, 1993.
Сумарни инвентар
Историјска белешка
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Напомена о објављивању:     Ристић, В: Павле Радовановић; Спомен-збирка Павла Бељанског, Архив Војводине, Музеј Војводине, Нови Сад, 1997.

 

Scroll to Top