RS 002 F. 215 КОМИСИЈА ЗА НАПЛАТУ РЕЖИЈСКИХ ТРОШКОВА ОД КОЛОНИСТА И АГРАРНИХ ИНТЕРЕСЕНАТА ГЛАВНОГ ИЗВРШНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Назив:     КОМИСИЈА ЗА НАПЛАТУ РЕЖИЈСКИХ ТРОШКОВА ОД КОЛОНИСТА И АГРАРНИХ ИНТЕРЕСЕНАТА ГЛАВНОГ ИЗВРШНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 215
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1946-1948
Датуми постојања творца:     1946-1948
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 0,47, кутија: 4
Назив/Име ствараоца(лаца):     Комисија за наплату режијских трошкова од колониста и аграрних интересената Главног извршног одбора Народне скупштине Аутономне Покрајине Војводине
Преузимање грађе:     Нема података када су архивска грађа и регистратурски материјал настали радом Комисије за наплату режијских трошкова од колониста и аграрних интересената ГИО НС АП Војводине примљени у Архив Војводине.
Оквир и садржај:     Архивска грађа фонда садржи књиге евиденције; појашњења о начину наплате режијских трошкова од колониста и аграрних интересената; записничке обрачуне режијских трошкова колонистима који су одустали од колонизације; дневнике наплаћених режијских трошкова; спискове и пријаве о задужењима колониста и аграрних интересената за поједине срезове; спискове колониста и аграрних интересената за срез Сомбор и Сремска Митровица и друго.
Допуне:     Не очекују се допуне.
Систем сређивања:     Фонд је мањим делом сређен регистратурски, хронолошки по годинама и бројевима деловодног протокола (преписка за 1947. годину бр. 1-26) а већим делом су формиране тематске групе (серије) које се састоје од спискова колониста и аграрних интересената по срезовима.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине IV, Нови Сад, 1993.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 201 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ (ФОНД)
RS 002 F. 185 ОДЕЉЕЊЕ ЗА АГРАРНУ РЕФОРМУ И КОЛОНИЗАЦИЈУ ГЛАВНОГ ИЗВРШНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 198 ИЗВРШНО ВЕЋЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)

 

Scroll to Top