RS 002 F. 224 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЈА ПОЉОПРИВРЕДНО – МАШИНСКИХ СТАНИЦА ВОЈВОДИНЕ

Назив:     ГЛАВНА ДИРЕКЦИЈА ПОЉОПРИВРЕДНО – МАШИНСКИХ СТАНИЦА ВОЈВОДИНЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 224
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1945-1952
Датуми постојања творца:     1948-1950
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 20,88, књига: 84, кутија: 172
Назив/Име ствараоца(лаца):     Главна дирекција пољопривредно – машинских станица Војводине
Преузимање грађе:     Грађа овог фонда из 1945. године, примљена је у Архив 1956. године, у књизи улазног инвентара Архива Војводине овај пријем је заведен под бројем 54. Од Задружног архива Војводине преузета је грађа за период 1946-1953. у количини од 280 кутија и 132 књиге, 38 метара, у књизи улазног инвентара Архива Војводине овај пријем је заведен под бројевима 43 и 44. Из Архива Србије грађа је преузета 13.03.1970. за период 1945-1947. године, у књизи улазног инвентара Архива Војводине овај пријем је заведен под бројем 137а.
Оквир и садржај:     Архивску грађу чини: Евиденција аката, затим списи који садрже податке о организацији и пословању пољопривредних машинских станица, решења о регистрацији и ликвидацији, планови производње, извештаји о пословању, записници са конференција Покрајинске управе пољ.машинских станица за Војводину, структура и кретање радне снаге, инвестиције и кредити, течајеви и курсеви, финансијска документација, персонална документација и др.
Допуне:     Не очекују се допуне.
Систем сређивања:     Фонд је сређен по систему слободне провенијенције, односно по тематским групама.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I, Нови Сад, 1991.
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 188 ПОКРАЈИНСКА УПРАВА ПОЉОПРИВРЕДНИХ МАШИНСКИХ СТАНИЦА ЗА ВОЈВОДИНУ (ФОНД)

 

Scroll to Top