RS 002 F. 225 ВРШАЧКА ВОДНА ЗАЈЕДНИЦА

Назив:     ВРШАЧКА ВОДНА ЗАЈЕДНИЦА
Сигнатура:     RS 002 F. 225
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     ВРШАЦ
Распон грађе:     1940-1963
Датуми постојања творца:     1945-1962
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 11, књига: 96, кутија: 76
Назив/Име ствараоца(лаца):     Вршачка водна заједница
Преузимање грађе:     Архив Војводине преузео је од Водопривредног предузећа Хидросистем Дунав – Тиса – Дунав, Рејонски погон ДТД Вршац, према примопредајном записнику бр. 602-10/1971 од 22.3.1971.године, архивску грађу и регистратурски материјал у укупној дужини од 200м. У улазном инвентару Архива Војводине овај пријем заведен је под бројем 81.
Оквир и садржај:     Фонд садржи документа о раду органа управљања Заједнице, документацију о великим водама и одбрани од поплава, о изградњи и експлоатацији хидротехничких објеката, хидролошку документацију, финансијску документацију и персонална документа и др.
Допуне:     Према допису Историјског архива Бела Црква (Архив Војводине бр. V 630.9-9/5-06, од 5.10.2010.године), Водопривредно друштвено предузеће “Јужни Банат”, Вршац, поседује следећу архивску грађу: персонална документација запослених (из 30-тих година 20. века), деловодни протоколи и техничка документација (1945-1962. године). Постоји могућност да је Вршачка водна заједница творац бар дела ове архивске грађе.
Систем сређивања:     Фонд је сређен према “Упутству о сређивању водних задруга” из 1961. године. Формирано је 7 тематских група предвиђених поменутим упутством:
1. група А: Хидролошка документација;
2. група Б, Б1, Б2: Велике воде и борба против њих;
3. група Ц: Пројекти, цртежи, скице;
4. група Д, Да: Изградња хидротехничких објеката и трошкови;
5. група Е: Експлоатација хидротехничких објеката;
6. група Ф: Организациона питања, уредбе, наредбе, одлуке, записници са седница, разграничења, наименовања;
7. група Г: Економско-финансијска документација.
Услови доступности:     Слобoдан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Слободно објављивање и умножавање на основу Одлуке Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Аналитички инвентар
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I, Нови Сад, 1991.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 40 ТАМИШКО – БЕГЕЈСКА ВОДНА ЗАДРУГА (ФОНД)
RS 002 F. 56 ВОДНА ЗАДРУГА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ (ФОНД)
RS 002 F. 63 МЕЛЕНАЧКА ЗАДРУГА ЗА ОДВОЂЕЊЕ УНУТРАШЊИХ ВОДА (ФОНД)
RS 002 F. 43 ВОДНА ЗАДРУГА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ И РЕГУЛАЦИЈУ УНУТРАШЊИХ ВОДА “ТАМИШАЦ” (ФОНД)
RS 002 F. 139 ВОДНА ЗАДРУГА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ УНУТРАШЊИХ ВОДА (ФОНД)
RS 002 F. 140 ВОДНА ЗАДРУГА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ КОЛОНИЈА АЛЕКСАНДРОВО И КАРАЂОРЂЕВО (ФОНД)
RS 002 F. 455 МАРГИТСКА ВОДНА ЗАДРУГА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ (ФОНД)
RS 002 F. 518 ВОДНА ЗАДРУГА У СВЕТОМ МИХАЈЛУ (ФОНД)
RS 002 F. 367 УДРУЖЕЊЕ ВОДОПРИВРЕДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ (ФОНД)
RS 002 F. 416 ПОТИСКА ВОДНА ЗАЈЕДНИЦА (ФОНД)
Напомена :     Аналитички инвентар са предметним и географским регистром израђен је само за део фонда који се односи на техничку документацију (група “Ц”).

 

Scroll to Top