RS 002 F. 230 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

Назив:     ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 230
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1947-1971
Датуми постојања творца:     1947-1971 са прекидом 1952-1956 и 1958-1961
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 7,47, књига: 37, кутија: 51
Назив/Име ствараоца(лаца):     Покрајински секретаријат за урбанизам и комуналне послове
Преузимање грађе:     Регистратурски материјал је прузиман у више наврата.
Део грађе који се односи на документе из периода 1946-1952. године примљен је у Архив у периоду фебруар-април 1964. године, приликом примопредаје грађе писарнице Извршног већа АПВ, заједно са другим органима управе, односно грађом насталом у периоду после другог светског рата до 1954. године. Пријем је заведен под бројем 92 у Улазном инвентару Архива Војводине (Записник бр. 01-169/1-64 од 27.05.1964).
Део грађе у количини од 9 м, који се односи на књиге из периода 1962-1970. примљен је 1980. године од Службе за опште и заједничке послове покрајинских органа. Пријем је заведен под бројем 190 у Улазном инвентару Архива Војводине (Записник бр. 031.5-8/80 од 08.10.1980).
Списи из 1971. године, у количини од 0,5 м, примљени су 1986. године, поново од Службе за опште и заједничке послове покрајинских органа. Пријем је заведен под бројем 233 у Улазном инвентару Архива Војводине (Записник бр. VII 031.5-10 од 09.12.1986).
Део грађе који се односи на списе и књиге из периода 1962-1992 у количини од 1,84 м, примљен је 2013. године од Покрајинског секретаријата за финансије, Одсека за финансијску оперативу и платни промет (Записник бр. II 031.5-48/2-13 од 24.04.2013). Грађа се састојала од платних спискова, личних картона, завршних рачуна и М4 образаца.
Оквир и садржај:     Евиденција аката; евиденција производње и продаје електричне енергије; преглед електричних централа и предузећа у Војводини; планови и пројекти паркова и насеља; другостепена решења по свим прекршајима прописа о парковима и грађевинским прописима; акта о руковођењу стамбеним управама градских и среских народних одбора и стамбено-имовинским предузећима у АП Војводини; руковођење чистоћом градова и насеља; изградња и одржавање бунара у АПВ; снабдевање здравом водом; уређење пијаца; финансијски документи; персоналије; итд.
Систем сређивања:     Приликом првог сређивања архивске грађе морало је доћи до извесних недоследности што се тиче одлагања неких делова. Већ у регистратури књиге нису вођене тако да доследно прате промене које су се десиле у органима који обухватају ове делатности. Због тога је код сређивања у Архиву, грађа Главне управе за саобраћај и путеве и Главне управе за грађевинарство припојене Повереништву за саобраћај и путеве и Повереништву за грађевине, а уствари су настале радом Савета за грађевинске и комуналне послове, који је постојао током 1951. и 1952. године.
Архивска грађа је сређена по принципу провенијенције. Већи део списа представља преписку која је одложена хронолошки, према деловодном протоколу. У делу фонда Тематске групе формиран је мањи број архивских јединица и израђен аналитички инвентар у облику картица (224 аналитичка описа).
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима Републике Србије из 1994. године.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Аналитички инвентар
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 187 ПОВЕРЕНИШТВО ЗА ГРАЂЕВИНЕ ГЛАВНОГ ИЗВРШНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 261 ПОВЕРЕНИШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ГЛАВНОГ ИЗВРШНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 293 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ (ФОНД)
RS 002 F. 353 САВЕТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И КОМУНАЛНА ПИТАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
Напомена :     Повереништво за комуналне послове при ГИО НС АПВ : мај 1948.-јул 1951.
Главна управа за комуналне послове АПВ при Савету за грађевинске и комуналне послове : јул 1951.-септембар 1952.
Секретаријат за урбанизам и комуналне послове при ИВ НС АПВ : мај 1956.-јун 1958.
(у оквиру чега је Стручни савет за урбанизам и Стручни савет за комуналне послове)
Савет за комуналне послове АПВ : март 1961.-половина 1964.
Покрајински секретаријат за комуналне послове : половина 1964.-април 1965.
Покрајински секретаријат за урбанизам и комуналне послове : април 1965.-децембар 1971.

 

Scroll to Top