RS 002 F. 229 ГЛАВНИ ЗАДРУЖНИ САВЕЗ СРБИЈЕ – ПОВЕРЕНИШТВО ЗА ВОЈВОДИНУ

Назив:     ГЛАВНИ ЗАДРУЖНИ САВЕЗ СРБИЈЕ – ПОВЕРЕНИШТВО ЗА ВОЈВОДИНУ
Сигнатура:     RS 002 F. 229
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1946-1947
Датуми постојања творца:     1946-1948
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 1, кутија: 8
Назив/Име ствараоца(лаца):     Главни задружни савез Србије – Повереништво за Војводину
Преузимање грађе:     Грађа овог фонда преузета је 4. маја 1963. године од Задружног архива Војводине. Пријем је заведен у књизи улазног инвентара Архива Војводине под редним бројем 16.
Оквир и садржај:     Архивску грађу овог фонда чине списи о раду Повереништва, о раду задруга (рибарских, сељачких радних и других), као и статистички подаци о раду задруга на територији Војводине, месечни извештаји и др.
Допуне:     Не очекују се допуне.
Систем сређивања:     Године 1966. извршено је разграничење грађе овог фонда од фондова Ф.182 Задружни савез Војводине и Ф.247 Савез земљорадничких задруга АПВ Нови Сад. Архивска грађа овог фонда систематизована је у оквиру тематских група.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Историјска белешка
Сумарни инвентар
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I, Нови Сад, 1991.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 182 ЗАДРУЖНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 247 САВЕЗ ЗЕМЉОРАДНИЧКИХ ЗАДРУГА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)

 

Scroll to Top