RS 002 F. 241 САВЕЗ ЗАНАТСКИХ ЗАДРУГА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Назив:     САВЕЗ ЗАНАТСКИХ ЗАДРУГА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 241
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1945-1950
Датуми постојања творца:     1948-1950
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 0,40, књига: 3, кутија: 2
Назив/Име ствараоца(лаца):     Савез занатских задруга Аутономне Покрајине Војводине
Преузимање грађе:     Претпоставља се да је грађа овог фонда је примљена 1965. године од Задружног архива у Новом Саду.
Оквир и садржај:     Садржај грађе овог фонда чине нормативна акта, материјали органа управе Савеза, извештаји о раду и планови производње, материјали о културно-просветном раду задруга и њиховом учествовању на саветовањима и изложбама индустрије и занатства, затим спискови занатских задруга на територији Војводине, статистички подаци о истим, као и персонална документација.
Допуне:     Не очекују се допуне.
Систем сређивања:     Грађа фонда је делом сређена према бројевима деловодног протокола, а делом у оквиру тематских група.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Историјска белешка
Сумарни инвентар
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I, Нови Сад, 1991.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 290 САВЕЗ ЗАНАТСКИХ И НЕЗЕМЉОРАДНИЧКИХ ЗАДРУГА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
Сродне јединице описа ван архива:     Историјски архив Сента, Ф.531. Сенћанска водна управа

 

Scroll to Top