RS 002 F. 242 ПОВЕРЕНИШТВО ЗА ДРЖАВНЕ НАБАВКЕ ГЛАВНОГ ИЗВРШНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Назив:     ПОВЕРЕНИШТВО ЗА ДРЖАВНЕ НАБАВКЕ ГЛАВНОГ ИЗВРШНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 242
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1948-1952
Датуми постојања творца:     1949-1951
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 5,47, књига: 22, кутија: 39
Назив/Име ствараоца(лаца):     Повереништво за државне набавке Главног извршног одбора Народне скупштине Аутономне Покрајине Војводине
Преузимање грађе:     Регистратурски материјал настао радом овог Повереништва примљен је од Писарнице Извршног већа, 1964. године, у несређеном стању. Записник о примопредаји налази се у досијеу фонда 01-169/1 од 27.05.1964. У књизи улазног инвентара Архива Војводине, пријем грађе овог фонда је заведен под редним бројем 92.
Оквир и садржај:     Откуп пољопривредних производа и стоке, жалбе на обавезе откупа, план откупа пољопривредних производа и стоке, персонална документа и др.
Допуне:     Не очекују се допуне.
Систем сређивања:     Део фонда је сређен по годинама и бројевима деловодног протокола, док је други део фонда сређен тематски, по систему слободне провенијенције.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I I, Нови Сад, 1992.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 186 ПОВЕРЕНИШТВО ЗА ТРГОВИНУ И СНАБДЕВАЊЕ ГЛАВНОГ ИЗВРШНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 348 САВЕТ ЗА ПРОМЕТ РОБОМ ГЛАВНОГ ИЗВРШНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)

 

Scroll to Top