RS 002 F. 252 ВЕСЛАЧКИ OДБОР ВОЈВОДИНЕ

Назив:     ВЕСЛАЧКИ OДБОР ВОЈВОДИНЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 252
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1928-1969
Датуми постојања творца:     1948- регистратура жива
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 0,08, кутија: 1
Назив/Име ствараоца(лаца):     Веслачки савез Војводине
Преузимање грађе:     Савез организација за физичку културу Војводине, Нови Сад обавестио је 26. новембра 1965. године (бр. Савеза I 1838/1965) Историјски архив Војводине (Архив Војводине) да је извршио преглед архивске грађе Савеза и свих покрајинских спортских одбора и савеза, издвоијо и класификовао сав регистратурски материјал и пописао га за предају Архиву Војводине. Међу пописаном архивском грађом за преузимање налазила се и грађа настала радом Веслачког савеза Војводине, Нови Сад у временском распону од 1962. године. Предпоставља се да је тада Архив Војводине први пут примио архивску грађу овог Савеза. Савез организација за физичку културу Војводине, Нови Сад предао је Архиву Војводине 1989. године (Записник о примопредаји VII 031.5-20/1989)архивску грађу насталу радом Веслачког савеза у временском распону од 1931. до 1969. године у количини од 0,3 м. Овај пријем је у књизи улазног инвентара Архива Војводине заведен под редним бројем 275.
Оквир и садржај:     Архивску грађу фонда Ф.252 чине: Статут Веслачког одбора Војводине; записници са годишњих скупштина веслачких клубова; планови рада; извештаји о раду; календари такмичења; подаци о оспособљавању и едуковању стручног кадра; финансијска документација; нацрти планова инвестиција у објектима физичке културе; подаци о организовању Пионирских игара; подаци о одржавању покрајинског веслачког првенства Војводине; подаци о оснивању Савеза спортова на води Војводине; подаци о Југословенском веслачком савезу из предратног периода и др.
Допуне:     Допуне се не очекују.
Систем сређивања:     Фонд Ф.252 је сређен регистратурски по принципу провенијенције, односно хронолошки по годинама и бројевима деловодног протокола.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 228 САВЕЗ ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)

 

Scroll to Top